Dorpsbudget Daarle – Evenementensubsidie

Daarle krijgt een dorpsbudget van de gemeente. Dat budget is bedoeld voor het stimuleren van leefbaarheid, maatschappelijke ontwikkeling, educatie en cultuur en komt in de plaats van bestaande subsidies.

Het verschil tussen het dorpsbudget en bestaande subsidies is dat de inwoners van Daarle zelf beslissen wat er met het geld gebeurt onder verantwoordelijkheid van het Plaatselijk Belang.

Binnen het dorpsbudget is er budget om subsidies voor evenementen te verlenen. Plaatselijk Belang Daarle heeft een commissie van onafhankelijke Daarlenaren om de subsidie aanvragen te beoordelen.  De commissie beslist of uw aanvraag voldoet aan de criteria en hoeveel subsidie wordt toegekend. 

U bent van harte welkom een “evenementen subsidie aanvraag” in te dienen door het formulier in te vullen en dit met een uitgewerkt budget op te sturen naar Plaatselijk Belang.

Subsidie voor evenementen:

Het subsidiebeleid van de gemeente is gericht op evenementen en niet ter ondersteuning van personen of organisaties.  Als u plannen heeft voor een evenement in Daarle  dan komt u dus mogelijk in aanmerking voor subsidie. 

De richtlijnen zijn:

Uw aanvraag voor een evenementensubsidie moet aan de volgende richtlijnen voldoen:

 • Het initiatief is niet strijdig met de wet en/of gemeentelijke regelgeving.
 • Het initiatief past binnen de hieronder genoemde doelen en richtlijnen.
 • Het initiatief dient geen privé belang.
 • Inwoners van Daarle zijn opdrachtgever.
 • Er is aantoonbaar draagvlak in het dorp.
 • Het voorstel is realistisch en haalbaar.
 • Er zal geen bijdrage achteraf plaatsvinden voor ontstane exploitatie tekorten.
 • Er is geen budget voor buurtfeesten.
 • Financiering van incidentele voorstellen heeft de voorkeur (geen structurele subsidie).
 • Aanvragen moeten worden beargumenteerd en het gevraagde bedrag aan subsidie moeten worden verklaard.
 • Bij afwijking van de spelregels wordt overlegd met de gemeente.

Doelen voor Daarle:

 • Het bevorderen van de sociale verbinding
 • Het bevorderen van de leefbaarheid
 • Het bevorderen van culturele manifestaties.

Hoe vraag ik subsidie aan?

U vult het “aanvraagformulier evenementensubsidie Daarle” in op de website van Plaatselijk Belang Daarle. In de aanvraag vermeldt u de motivatie en een overzicht van de verwachte kosten en inkomsten. U krijgt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag en binnen 2 maanden een terugkoppeling.

 

Aanvraagformulier evenementensubsidie Daarle