Digitale informatieborden

Het plaatsen van activiteiten voor de digitale informatieborden gaat op dezelfde wijze als het melden van activiteiten voor de website. U kunt dit doen via het activiteitencontactformulier op de website.

Op het activiteitencontactformulier mag u aangeven of u de activiteit ook op de digitale informatieborden geplaatst wilt zien, maar echt noodzakelijk is het niet. Uiteindelijk beslist de redactie of een activiteit naast de website ook een plekje krijgt op de informatieborden. Wij houden daarbij de volgende richtlijnen in acht: 

  • de activiteit vindt plaats in Daarle of in de directe omgeving. 

  • de activiteit heeft een sterk sociaal, sportief of cultureel karakter 

  • de activiteit is openbaar, dat wil zeggen, georganiseerd of toegankelijk voor een groot deel van de Daarlese bevolking  

  • de activiteit is legaal en niet in strijd met goede zeden 

  • de activiteit heeft een bijzonder karakter, is aantrekkelijk voor publicatie.