Bestuur

Hier een overzicht van het bestuur van het Plaatselijk Belang Daarle en ieders specialisatie.

Voorzitter 

Franciska Willems (contactpersoon Sport / Sociale cohesie, DOP3, archief)


willemsdaarle@gmail.com

697813 06-34350084 2017-2023

Secretaris

 Hilje Immink (contactpersoon Ouderenzorg,

contactpersoon webbeheerder Bart Boeschen Hospers)


hilje_immink(at)hotmail.com


 697938 06-57330188 2013-2019

Penningmeester


 Erik Kappert (contactpersoon Bedrijvigheid en Ondernemerschap)


hekappert@hotmail.com

  06-39113091 2018-2024

2e voorzitter

 Herman Lenderink (contactpersoon Fysiek / Ruimtelijk (wonen, woonomgeving, verkeer) contactpersoon buurtbus, bijhouden website en informatieborden)


hermanlenderink(at)gmail.com


697558 06-51517304 2013-2019

2e secretaris

Inge Borkent (contactpersoon Sociaal / Maatschappelijk (zichtbaarheid, noaberschap, veiligheid), DOP3, redactie 'Doarle oons Dorpie', gezamenlijke PB-vergaderingen, contactpersoon Daarle Schoon)


 i.borkent(at)live.nl

 698078 06-30365177 2016-2022

2e penningmeester

 

Jan Seigers (contactpersoon Fysiek / Ruimtelijk (wonen, woonomgeving, verkeer), contactpersoon onderhoud waterput Watertorenweg)

j.seigers(at)hotmail.nl

  06-21882927 2014-2020

 Lid

Martijn Schutmaat (contactpersoon Sport / Sociale cohesie, contactpersoon vrijwilligers Daarle Centraal, contactpersoon Evenementenweide)

mschutmaat(at)home.nl

803280 06-22985969 2014-2020Lid


Liesbeth Slotboom (contactpersoon Bedrijvigheid en Ondernemerschap, contactpersoon Dorpsbudget, Welzijn ouderen, gezamenlijke PB-vergaderingen)

lslotboom(at)kpnmail.nl

06-30014461 2017-2023


Lid

Esther Menkveld (contactpersoon Ouderenzorg, contactpersoon beheerscommissie


esthermenkveld(at)hotmail.com


06-36484059 2017-2023

 

Hebt u vragen of opmerkingen over het Plaatselijk Belang of wilt u graag ook meewerken aan het verbeteren van de leefbaarheid in ons dorp? Neem gerust contact op met onze bestuursleden.