Bestuur

Hier een overzicht van het bestuur van het Plaatselijk Belang Daarle en ieders specialisatie.

Voorzitter 

Franciska Willems

(contactpersoon sport, sociale cohesie, DOP3, archief)

@: willemsdaarle(at)gmail.com

t: 0546 697813 / 06 34350084

bestuursperiode 2017-2023

Secretaris

Liesbeth Slotboom

(contactpersoon bedrijvigheid en ondernemerschap, dorpsbudget, welzijn ouderen)

@: lslotboom(at)kpnmail.nl

t: 06 30014461

bestuursperiode 2017-2023

Penningmeester


Erik Kappert

(contactpersoon bedrijvigheid en ondernemerschap)

@: hekappert(at)hotmail.com

t:  06 39113091

bestuursperiode 2018-2024

2e Voorzitter Esther Menkveld
(contactpersoon ouderenzorg, beheerscommissie, buurtbus)
@: esthermenkveld(at)hotmail.com
t: 06 36484059
bestuursperiode 2017-2023
2e Secretaris

Inge Borkent

(contactpersoon sociaal/maatschappelijk -zichtbaarheid, noaberschap, veiligheid-, DOP3, redactie 'Doarle oons Dorpie', gezamenlijke PB-vergaderingen, 'Daarle schoon')

@: i.borkent(at)live.nl

t: 0546 698078 / 06 30365177

bestuursperiode 2016-2022

2e Penningmeester

 

Jan Seigers

(contactpersoon fysiek/ruimtelijk -wonen, woonomgeving, verkeer-, onderhoud waterput Watertorenweg)
@:  j.seigers(at)hotmail.nl
t: 06 21882927
bestuursperiode 2014-2020

LidMartijn Schutmaat
(contactpersoon sport/sociale cohesie, vrijwilligers 'Daarle centraal', evenementenweide)
@: mschutmaat(at)home.nl
t: 0546 803280 / 06 22985969
bestuursperiode 2014-2020

Lid


Herman Kleinjan
(contactpersoon website en ledborden)
@: hermankleinjan(at)hotmail.com
t: 06 30979855
bestuursperiode 2019-2025

Lid

Mark Kikkert
(contactpersoon fysiek/ruimtelijk -wonen, woonomgeving, verkeer-,  gezamenlijke PB-vergaderingen)
@: marckikkert(at)icloud.com
t: 06 53158042
bestuursperiode 2019-2025

 

Hebt u vragen of opmerkingen over het Plaatselijk Belang of wilt u graag ook meewerken aan het verbeteren van de leefbaarheid in ons dorp? Neem gerust contact op met onze bestuursleden.