Plaatselijk belang

Het Plaatselijk Belang Daarle is opgericht om op te komen voor het algemeen belang van Daarle en de inwoners. We proberen de leefbaarheid in Daarle verder te verbeteren zodat het dorp een prima plek blijft om te wonen, te werken en te leven.

We doen dit aan de hand van een dorpsplan. Met een gerichte visie en concreet plan zijn we beter in staat om belangrijke zaken die de leefbaarheid vergroten aan te pakken. We doen dit in nauwe verbondenheid en overleg met onze inwoners, verenigingen, bedrijven, de gemeente en andere betrokkenen.

Het eerste dorpsplan dateert van 2004 en heeft Daarle veel gebracht. De resultaten zijn zichtbaar in en om het dorp: een multifunctioneel centrum, een evenementenweide, aankleding van de Brink, restauratie van een authentieke waterput en nog veel meer. Het tweede dorpplan is in 2017 afgerond. Intussen zijn 5 werkgroepen bezig met een nieuw dorpsplan, "Daarle 4.0: Buitengewoon b(l)oeiend".

Verder zorgt het Plaatselijk Belang met een dorpsblad ‘Doarle oons Dorpie’ en deze website voor een goede informatievoorziening en hebben wij een eigen feestcommissie die zorgt voor een knallende feestweek rondom Koningsdag.