Wie helpt mee aan nieuwe cultuurvisie van de gemeente Hellendoorn?

mei 2017

Onderstaande brief ontvingen wij van de gemeente:

 

Beste plaatselijk belangen en Dorpsraad Hellendoorn,

Wij maken ons op voor een nieuwe cultuurvisie. Dat gaan we op een heel vernieuwende manier doen, want de gemeenteraad heeft besloten om de besluitvorming over de nieuwe cultuurvisie over te laten aan inwoners van de gemeente Hellendoorn.

Dat is een heel spannend proces. De provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn ondersteunen de inwoners. U kunt het besluit van de raad via deze link lezen: raad.hellendoorn.nl/Vergaderingen/Raad/2017/18-april/19:30/Rol-raad-in-proces-cultuurvisie/Initiatiefvoorstel-rol-raad-in-proces-cultuurvisie.pdf

 

Wilt u meedoen? Laat het ons weten!

De gemeenteraad vindt dat de groep van inwoners die het besluit nemen een afspiegeling moet zijn van de Hellendoornse samenleving.

Meedoen aan het proces kan door deel te nemen aan het zogenaamde productieteam. Dit team komt regelmatig bijeen en denkt na over het proces, hoe we doelgroepen kunnen benaderen, welke vragen er gesteld moeten worden, et cetera. De leden van het productieteam spelen ook een rol bij het 'ophalen' van de wensen voor cultuur.

Jullie als PB's/Dorpsraad kennen misschien iemand uit jullie eigen kern die cultuur een warm hart toedraagt en deel zou willen nemen aan het productieteam. Laat het ons dan weten; wij nodigen diegene dan uit. Het zou fijn zijn als alle kernen vertegenwoordigd zouden zijn.

NB: Vanuit Daarlerveen is al iemand gevonden, maar hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Hoe gaat het verder?

We zijn nu nog in de opstartfase. Maar er zijn al leuke dingen bedacht door een voorbereidingsgroep: een ophaal-karavaan, een festivalweek waar ideeën gepresenteerd kunnen worden, een jury die bepaalt welke daarvan het eerst worden uitgevoerd.

Het wordt geen langdurig traject, want het gaat over cultuurbeleid dat ook al in 2018 uitgevoerd wordt. Dus uiterlijk december/januari moet alles zijn afgerond.

Wij hopen op een positieve respons!

Met vriendelijke groet,

Jane Knol

gemeente Hellendoorn

team Maatschappelijke Ontwikkeling

0548 - 630 622 (direct)


< Daarle op rand wachtgebied vliegveld Lelystad