Webinars Duurzaam Daarle op 17 en 19 november

november 2020

Op dinsdag 17 en donderdag 19 november as organiseert de werkgroep Duurzaam Daarle van 20.00 tot 21.30 u een online informatieve webinar voor de inwoners van Daarle die meer informatie wensen met betrekking tot de energietransitie.

Deze informatie-avonden worden digitaal georganiseerd in plaats van live-bijeenkomsten in verband met de huidige corona-maatregelen.

Tijdens de webinar krijgt u een overzicht van wat de werkgroep tot op heden heeft gedaan en wat de gemeente Hellendoorn van ons als een van de kernen van de gemeente Hellendoorn  verwacht als bijdrage in de energietransitie. Meer informatie over de werkgroep kunt u vinden op deze site onder het kopje 'Duurzaam Daarle'.

Uiteraard is er tijdens het webinar ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het uiteindelijke doel van de webinar is om u als inwoner van Daarle goed voor te bereiden op de enquête waarvoor alleen inwoners van Daarle van 16 jaar en ouder eind november een uitnodiging per post ontvangen. Op basis van deze enquête hoopt de werkgroep richting de gemeente Hellendoorn aan te kunnen geven wat de kaders zijn waarbinnen ons dorp een bijdrage wil leveren aan de energie-opgave die voor ons ligt. De enquête is door de werkgroep Duurzaam Daarle in samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau opgezet.

In verband met de beperkte groepsgrootte is het noodzakelijk voor deze webinar te reserveren.


< Energietransitie Gemeente Hellendoorn