Waterwingebied Daarle: verzoek om meer informatie

augustus 2014

In de regio Twente-Achterhoek zoeken de provincies Overijssel en Gelderland, de waterschappen en het drinkwaterbedrijf naar nieuwe locaties voor waterwinning. Ook Daarle is in beeld als mogelijke nieuwe locatie.

Natuur en Milieu Overijssel heeft in opdracht van de provincie Overijssel in de maand juli twee bijeenkomsten georganiseerd om mee te denken over kansen, mogelijkheden en eventuele beperkingen. Deze bijeenkomsten werden gehouden in Nijverdal.

Het Plaatselijk Belang Daarle vindt de gehouden bijeenkomsten onvoldoende. De aankondigingen waren laat en ook het tijdstip overdag was voor veel mensen ongunstig.

Daarom heeft het Plaatselijk Belang gevraagd of er een extra avondbijeenkomst kan worden georganiseerd in dorpshuis 'n Kadiek. Ook pleiten wij voor zo concreet mogelijke informatie over de mogelijkheden en beperkingen van een waterwinlocatie voor Daarle. Wij zijn in afwachting van een antwoord en houden u op de hoogte.


< Zeven wegen krijgen een naam