Vrijwillig landschapsbeheer WBE opgestart

december 2015

Inhoud overgenomen van persbericht WBE West-Twente


In de winter van 2014-2015 werd door jagers en andere vrijwilligers van de Wildbeheereenheid “West-Twente” (www.wbewest-twente.nl) het beheer van de landschapselementen van Staatsbosbeheer (SBB) weer opgepakt.

Ook dit winterseizoen zullen zo’n 60 vrijwilligers weer aan de slag gaan op een oppervlakte van zo’n 80 ha. Deze landschapselementen, houtwallen, singels en bossen bevinden zich in de gemeenten Hellendoorn en Wierden. Deze zijn binnen de denkbeeldige lijnen die getrokken kunnen worden van Daarle – Hoge Hexel – Wierden – Nijverdal – Marle – Daarle.

Het afgelopen seizoen werd zo’n 1900 manuren gewerkt door de vrijwilligers van de WBE. Dit zijn deels jagers die in hun eigen veld aan het werk zijn, maar vooral ook veel andere natuurliefhebbers die graag actief bezig zijn in de natuur. Voor jagers betekent het landschapsonderhoud een garantie dat de biotoop aantrekkelijk blijft voor de fauna, dus ook voor het wild. Anderen vinden hierin hun in- en ontspanning en genieten van het landschap dat met een actief beheer in stand blijft.

Niet onbelangrijk is, dat al het werk ook waardevol (brand)hout oplevert. Op deze wijze kan er op een verantwoorde duurzame wijze gebruik gemaakt worden van de natuurlijke hulpbronnen. Jagers jagen en oogsten met name wild, houtjagers zagen hout en zorgen voor het behoud van houtwallen en bossen.

Binnen de WBE wordt gecoördineerd gewerkt, hiervoor zijn een viertal biotoopcoördinatoren verantwoordelijk. Zij voeren, voorafgaande aan de werkzaamheden, de verplichte zogenaamde flora- en faunacheck uit. Daarna sturen zij de vrijwilligers aan en controleren op het juist en veilig werken. In de praktijk beginnen de werkzaamheden in de loop van december en eindigen in het voorjaar, op 15 maart. De werkzaamheden zelf bestaan vooral uit het snoeien en terugzetten van houtopstanden. Door steeds te zorgen voor een verjonging, wordt voorkomen dat bijvoorbeeld struiken te ver over het boerenland uitgroeien en dat houtwallen en met name randen van bossen een gevarieerde kruidenrijke ondergroei houden. Uiteraard vindt er ook gewoon reguliere eindkap plaats en wordt er gezorgd voor ruimte voor nieuwe bomen en struiken.

Veilig werken is een belangrijk item. Vooral doordat velen, gecertificeerd, werken met de motorzaag. Dit is een aanmerkelijk verschil met veel andere vrijwilligersgroepen in het landschapsbeheer. Daarom staat veilig werken voorop. Veiligheid voor de zagers, maar ook voor de directe omgeving. Ook wordt het gebruik van onder meer zware tractoren hoort bij de werkzaamheden. De WBE en ook Staatsbosbeheer prijzen zich gelukkig met het feit, dat er veel belangstelling is voor het werken in het landschap.

Klik hier voor de contactgegevens van de biotoopcoordinatoren in Daarle:
http://www.wbewest-twente.nl/beheer-kleine-landschapselementen/biotoopcoordinatoren.php


< Starter(s) voor woningmarkt gezocht!