Verplaatsing LED informatieborden

augustus 2016

De LED informatieborden midden in het dorp worden over enkele weken verplaatst naar de bebouwde komgrenzen aan de Dalvoordeweg en Wierdenseweg.

De reden voor de verplaatsing is dat de provincie heeft aangegeven dat de borden verder van de rijbaan moeten komen te staan. Als Plaatselijk Belang waren we in eerste instantie onaangenaam verrast door dit bericht. Verplaatsing op de huidige locaties zou namelijk ten koste gaan van de zichtbaarheid van de borden. 

In goed overleg met de gemeente en provincie is daarom besloten om de borden te verplaatsen in de buurt van de komgrenzen aan de kant van Den Ham en Wierden. 

Het Plaatselijk Belang is blij met deze oplossing omdat de locaties bij entree van het dorp destijds de eerste voorkeur had, maar toen vanwege extra arbeid en meerkosten een onhaalbare optie bleek te zijn. Door de ontstane situatie gaat het - met de medewerking van de gemeente - nu toch lukken om de borden op deze locaties te plaatsen.


< Buitengebied Daarle krijgt glasvezel!