Verkoop natuur Staatsbosbeheer gaat door

mei 2013

De rechter wijst de vorderingen van Das & Boom om de verkoop van 16 natuurgebieden (34 hectare) door Staatsbosbeheer te verhinderen af.

Stichting Das & Boom spande een zaak aan om de verkoop te verbieden of uit te stellen. De natuurorganisatie wilde wachten met de verkoop totdat duidelijk was welke beschermde planten en dieren er in het gebied leven. Maar dat vindt de rechter niet nodig. De uitspraak lees u hier.

Het Plaatselijk Belang Daarle vindt het jammer dat de verkoop niet is stopgezet. De kans bestaat dat de verkoop van de andere drie fasen rond Daarle ook doorgaat. Dit wordt besloten na de evaluatie van de eerste fase, die in juni plaatsvindt. Het is overigens onbekend hoe en op welke criteria de eerste fase wordt beoordeeld. De evaluatie vindt vrijwel direct na de verkoop plaats.

Vrijdag 24 mei is de gunning van de percelen door Staatsbosbeheer. Dan wordt ook bekend of De Partij voor de Dieren eigenaar wordt van 10 hectare natuurgrond in fase A. De namen van de andere grondeigenaren worden alleen bekend als deze zelf de openbaarheid zoeken.


< Rabobank doneert 15.000 euro aan plan Daarle Centraal