Update: Natuur Daarle in de uitverkoop?

maart 2013

Update: 25/3/2013: Een brief van de Staatssecretaris maakt het weer verontrustender. Van stopzetting is nog geen sprake.

Update: 16/3/2013: Website AgriHolland meldt dat de Tweede kamer de verkoop van natuurgebied stil wil leggen. De reden is dat eerst de nieuwe visie op het natuurbeleid moet worden besproken met de Tweede Kamer. Klik hier voor het artikel.

Staatsbosbeheer moet in deze kabinetsperiode 100 miljoen euro bijdragen aan de staatskas. Daarvoor de organisatie onder andere natuurgebied in de verkoop zetten.

In de eerste ronde gaat 128 hectare natuur rondom Daarle in de verkoop. Het gaat om het natuurgebied Bruineveld van 21 hectare en om 76 kleinere kavels met een omvang van een halve tot ongeveer 5 hectare. De kleinere kavels bestaan vooral uit houtwallen, bosjes, wei en wegbermen. De kavels worden in vier fasen aangeboden worden. In de eerste fase gaat het om 16 kavels.

Het bedrijf Troostwijk Vastgoed Verkoop voert de verkoop uit namens Staatsbosbeheer. Via hun website kan iedere belangstellende straks een bod uitbrengen op een natuurterrein. Klik hier voor de website.

Op de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang op 19 maart wordt dit onderwerp verder besproken.


< Subsidie voor landschapsbeheer