Verkoop natuur fase A definitief

mei 2013

Op 24 mei is heeft de gunning plaatsgevonden aan de nieuwe eigenaren van de 16 percelen in fase A. Daarmee is 34 hectare natuur van Staatsbosbeheer definitief in particuliere handen gekomen.

De verkoop van natuurgebieden door Staatsbosbeheer is een plan van voormalig Staatssecretaris Bleker (CDA) en wordt uitgevoerd door de huidige Staatssecretaris Dijksma (PVDA), met steun van coalitiegenoot VVD.  Jan Broeze, voorzitter van Landschapsbond Daarle i.o, geeft in een nieuwsuitzending van RTV Oost een treffende reactie op de bezuinigingsmaatregel: “Dit geeft de ernst aan van hoe ons land er voor staat, dat we zelf kleine stukjes natuur moeten verkopen om ons begrotingstekort op te lossen.”

De Partij voor de Dieren heeft 10 hectare natuur gekocht. De namen van de andere grondeigenaren worden alleen bekend als deze zelf de openbaarheid zoeken. We hopen natuurlijk dat alle kopers hun percelen met respect voor de natuur en lokale cultuur gaan beheren en enigzins toegankelijk laten voor wandelaars en natuurliefhebbers.

Risico uitverkoop fase B, C en D
De evaluatie van de verkoop van fase A vindt plaats op 12 juni. We weten niet op basis van welke criteria deze evaluatie plaatsvindt. Het is in elk geval te vroeg om eventueel verlies van natuur- en cultuurwaarden te kunnen meten.

Het risico bestaat dat de percelen in fases B, C en D ook in de openbare verkoop gaan. Dit wordt aan de hand van de evaluatie van fase A op 12 juni door de Tweede Kamer beslist. Het standpunt van CDA, PVDA en VVD is hierbij cruciaal, omdat deze politieke partijen de uitverkoop tot dusver steunen. De komende weken blijft het dus spannend.

We blijven ons inzetten om de openbare verkoop van de andere fases tegen te gaan. Want we vinden dat verkoop van natuurgebieden door Staatsbosbeheer op deze wijze onverstandig is en op lange termijn meer kost dan het oplevert. 

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met het Plaatselijk Belang Daarle via ons contactformulier of via de bestuursleden.


< Verkoop natuur Staatsbosbeheer gaat door