Verantwoord maaien buitengebied

januari 2016

Vanuit de gemeente Hellendoorn ontvingen we het verzoek om het volgende te communiceren:

Het maaien van bermen en sloten in het buitengebied is prima. Echter, bij het maaien van de (gehele) berm bij de weilanden moet wel rekening worden gehouden met de Flora en Fauna. Bermen en sloten worden steeds belangrijker voor natuurbeheer. 

Ecologisch maaibeheer
De gemeente doet al jaren aan ecologisch maaibeheer. Het maaien en afvoeren van het maaisel gebeurd na de zaadval, dus in het najaar. Vanwege de verkeersveiligheid wordt in het voorjaar vaak de eerste meter van de berm en de uitzichthoeken gemaaid. Dit gebeurt zorgvuldig, omdat bermen vaak waardevolle dieren en planten bevatten waar de gemeente als wegbeheerder verantwoordelijk voor is.

Neem contact op bij maaien van bermen voor weiland
De gemeente waardeert dat inwoners hun bijdrage leveren aan de leefomgeving. Vanwege bovenstaande vraagt de gemeente echter wel om het maaien van bermen voor een weiland eerst te overleggen. De gemeente kan dan aangeven over hoe en wanneer dit het beste kan gebeuren. Denk aan afspraken over het afvoeren van maaisel, noodzakelijk om de biomassa te verminderen en doorgroei te voorkomen.

Voor de gemeente is dit geen vrijblijvende zaak. De gemeente is verantwoordelijk voor natuur, milieu en de functionaliteit van de weg inclusief berm en sloot. Daarnaast is de gemeente als wegbeheerder verantwoordelijk voor verantwoord werken langs de weg, dus ook voor de veiligheid van de maaier en de weggebruiker tijdens het maaien. Ook hier kunnen afspraken over worden gemaakt.

Heeft u vragen over deze informatie neem dan contact op met het loket via bmo(at)hellendoorn.nl of via 0548-63 02 14. Dit is tevens het telefoonnummer om te melden dat u wilt gaan maaien. 


< Vrijwillig landschapsbeheer WBE opgestart