Subsidie voor landschapsbeheer

februari 2013

De gemeente Hellendoorn doet als één van de laatste gemeenten in de provincie Overijssel mee met Groene en Blauwe Diensten. Hiermee wil de gemeente een bijdrage leveren aan het in stand houden van het waardevolle (cultuur)landschap in de gemeente. Helaas is de subsidie nog niet voor iedereen beschikbaar.

Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel. Doel van de dienst is de aanleg, maar vooral ook het herstel en het duurzame beheer van het waardevolle Overijsselse landschap. Voorbeeld hiervan is het achterstallige en het periodieke vervolg onderhoud aan landschapselementen zoals poelen, houtwallen en singels. Dat onderhoud gebeurt door de eigenaar van de grond, die daarvoor een vergoeding ontvangt van de SGBD.

Omdat landschapsbeheer een kwestie van lange adem is, werkt het systeem van de Groene en Blauwe Diensten met contracten van 21 jaar. Binnen de gemeente komt daarvoor € 300.000 van de provincie en € 100.000 van de gemeente beschikbaar. Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel voert het project uit.

Beperkte deelnamemogelijkheid
Bijzonder is dat de gemeente in eerste instantie niet iedereen de mogelijkheid geeft om mee te doen. Voor dit eerste jaar wil de gemeente eerst de particuliere grondeigenaren benaderen die bij Landschap Overijssel al bekend zijn uit eerdere landschapszorgprojecten en een proef met Groene en Blauwe diensten uit 2007/2008.

Het Plaatselijk Belang Daarle vindt het jammer dat de gemeente deze keuze heeft gemaakt en zal dit onderwerp op de jaarvergadering op 19 maart aan B&W voorleggen.

Klik hier voor meer informatie over Blauwe en Groene diensten in Overijssel.


< Update: Veiligheidsdag in Daarle