Subsidie voor evenementen

april 2014

Vanaf nu is het mogelijk om een subsidie aanvraag in te dienen voor evenementen die leefbaarheid in Daarle bevorderen. Onder de verantwoordelijkheid van het Plaatselijk belang beslissen de bewoners van Daarle over de besteding van het beschikbare budget. Meer informatie over de subsidiemogelijkheden en het aanvraagformulier staat op de website bij “Subsidie”.


< Leefbaarheidsprijs voor leden Landschapsbond Daarle