Subsidie maatschappelijke initiatieven

mei 2014

Op 6 mei hebben Gedeputeerde Staten een subsidieregeling vastgesteld waarmee maatschappelijke initiatieven in Overijssel een bijdrage kunnen aanvragen. De regeling is ook interessant voor Daarlese verenigingen.

Voor de regeling is een totaalbedrag van € 964.000,-- beschikbaar gesteld, wat inhoudt dat minimaal 320 initiatieven ondersteund kunnen worden.

De aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 2 juni a.s. Dan komt het aanvraagformulier op de website www.overijssel.nl beschikbaar.

Hier enkele voorwaarden voor de subsidie:  

-          De regeling is bedoeld voor maatschappelijke initiatieven, volgens de definitie daarvan. Dus voor initiatieven die zich richten op het algemeen belang, geen winstoogmerk hebben en openbaar toegankelijk zijn

-          De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus: wie het eerst komt, het eerst maalt.

-          De subsidie bedraagt tussen € 1.000,-- en € 3.000,--, afhankelijk van de begroting;

-          De aanvrager is een rechtspersoon, die statutair of volgens het register van de Kvk is gevestigd in Overijssel;

-          Een rechtspersoon kan ook een aanvraag indienen voor meerdere onderliggende initiatieven. Denk aan een plaatselijk belangenvereniging die voor diverse activiteiten van groepen ouderen en van jongeren een gebundelde aanvraag indient. De totale subsidie is dan wel maximaal € 3.000,--

-          De initiatiefnemer bepaalt zelf hoe hij of zij het bedrag inzet: bijvoorbeeld als startgeld voor de uitvoering van het project, voor het inhuren van ontbrekende deskundigheid of als cofinanciering voor een aanvraag elders;

-          Subsidie wordt uitgegeven voor 1 januari 2016;

-          De aanvrager krijgt binnen maximaal 4 weken bericht of de aanvraag al dan niet gehonoreerd wordt;

-          Het initiatief wordt geplaatst op onze website Jij&Overijssel. Hierdoor maken wij inzichtelijk hoe wij de subsidiegelden besteden en, zeker zo belangrijk, worden initiatiefnemers in staat gesteld kennis uit te wisselen met soortgelijke initiatieven elders.

De precieze voorwaarden zijn te vinden in de regeling. Deze is op termijn beschikbaar op de website van de Provincie. Vragen kunt u stellen via het subsidieloket: subsidie(at)overijssel.nl , telefoon 038-499 8380.  Daar worden alle vragen geregistreerd. Verzoek is om aanvragers naar hen te verwijzen.


< Inventarisatie belangstelling starterswoningen