Steunbrief ondernemersvereniging Daarle naar gemeente

februari 2015

De ondernemersvereniging Daarle stuurt een brief naar de gemeente Hellendoorn om PB Daarle te steunen bij de wens voor de komst van een industrieterrein in het dorp.

De ondernemersvereniging is zelf ook al langere tijd in gesprek met de gemeente over dit onderwerp. De ondernemersvereniging benadrukt in de brief de urgentie voor een industrieterrein voor de toekomst van het dorp Daarle. Hier enkele passages uit de brief: 

"Top op heden is het voor een bedrijf niet mogelijk om nieuw te bouwen in Daarle. In het verleden is dit door meerdere bedrijven geprobeerd maar niet mogelijk gebleken omdat het telkens vastliep op de ontwikkeling van landbouwgrond naar industrieterrein."

"De ontwikkellling van een industrieterrein is een proces waar de marktpartijen niet uitkomen en waarbij ondersteuning van de gemeente een vereiste is. Helaas zijn meerdere bedrijven zijn om die reden vertrokken naar omliggende gemeenten."

"De laatste jaren is hebben zich in bestaande bedrijfsruimtes telkens nieuwe ondernemers gevestigd en is geen sprake van leegstand. Daarle blijkt dus zeker aantrekkelijk voor ondernemers."

"Het is belangrijk om het voorzieningenniveau in Daarle op peil te houden. (Toekomstige) ondernemers moeten dan ook de kans hebben zich in Daarle te vestigen of te blijven. Momenteel zijn er veel jonge ZZP’ers die mogelijk in de toekomst belang hebben bij bedrijfsruimte. De mogelijkheid voor wonen en werken is naar onze mening voor een kleine kern erg belangrijk. Zelfs in Daarle draait het niet meer alleen om de agrarische sector."

PB Daarle is blij met de steun en hoopt dat het bijdraagt aan het resultaat.


< Cogas wil glasvezel aanleggen in buitengebied Daarle