Starter(s) voor woningmarkt gezocht!

november 2015

Helaas zijn er na de CPO startersbijeenkomst van 27 oktober enkele kandidaten afgehaakt. Op dit moment zijn er twee kandidaten voor de CPO kavels overgebleven.

Om een CPO-project te kunnen starten zijn minimaal 3 kandidaten nodig en komen we dus minimaal 1 kandidaat tekort. Daarom doen we als Plaatselijk Belang Daarle en gemeente Hellendoorn een oproep aan belangstellenden zich met spoed te melden. 

Voortvarend proces
Op dit moment is de gemeente een stap verder in het CPO-proces. In de tekening staat links een mogelijke verkaveling voor 3 woningen met kaveloppervlaktes. Een eventuele verkaveling met een blok van 4 woningen is ook mogelijk. Dan komt de getekende vrije kavel te vervallen.

Als dit jaar nog een CPO groep kan starten dan liggen er dit jaar nog kansen voor een provinciale CPO subsidie en een starterslening. Hoe dit volgend jaar zal liggen is nog niet bekend. 

De grondprijs voor 2015 is €225,--/m2 (exl. BTW). Dit betekent dat in 2015 de kavelprijs (incl BTW) de volgende is:
- 209 m2: ca. € 57.000,--
- 132 m2: ca. € 36.000,--
- 198 m2: ca. € 54.000,-- 

Voor het betreffende plan zal nog een bestemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen. Als dit alles voorspoedig verloopt dan kan er mogelijk halverwege 2016 (na de zomer) worden begonnen met de bouw.

Hierbij is uiteraard een snelle start van het CPO project gewenst. Starters die op basis van de concretere informatie alsnog willen instappen of meer informatie wensen kunnen zich tot uiterlijk 16 november a.s. reageren via M.van.Sermondt(at)Hellendoorn.nl.

Mochten je in je vrienden-/kennissenkring belangstellenden kennen voor een dergelijk project, dan mogen zij uiteraard ook reageren!


< Starters hebben moeite met vinden geschikte woning