Staatssecretaris gaat niet in op kwaliteitsbod

mei 2013

Staatssecretaris Dijksma gaat niet op een kwaliteitsbod met garantie voor natuurbeheer die Landschapsbond Daarle heeft voorgesteld in een brief. De online veiling ging gewoon door, met de Partij voor de Dieren als grote koper.

In de brief van de Landschapsbond Daarle werd gevraagd om buiten de veiling om met de Landschapsbond in gesprek te gaan. Hier het antwoord van de Staatssecretaris (die overigens totaal niet aansluit bij de vragen in de brief):

Uw commissie vroeg mij naar de brief van de Landschapsbond Daarle en hun voorstel voor een ‘kwaliteitsbod’. Ik juich het zeer toe dat bewoners uit Daarle en omgeving het initiatief hebben genomen tot de oprichting van de Landschapsbond. Uit de brief van de Landschapsbond blijkt een grote betrokkenheid van de bewoners bij hun eigen leefomgeving. Het staat eenieder, dus ook de Landschapsbond Daarle i.o., vrij een bod te doen op de percelen die nu in de verkoop staan (fase A, 16 objecten, 34 ha). De opzet van de verkoop is door middel van een openbare procedure via het internet, tegen een marktconforme prijs. Ik heb uw Kamer toegezegd dat ik op basis van de evaluatie van fase A zal bezien of het mogelijk en/of wenselijk bij mogelijke volgende verkopen aanvullende voorwaarden te verbinden aan de verkopen. Het aspect gelijkberechtiging zal bij die afweging worden betrokken.

Inmiddels heeft de online verkoop plaatsgevonden. De Partij Voor De Dieren heeft 10 hectare van de in totaal 34 hectare natuur in fase A gekocht. De andere kopers zijn nog niet bekend.

Volgende week volgt uit een kort geding aangespannen door Das en Boom een uitspraak van de rechter of de verkoop door Staatsbosbeheer rechtmatig is. Deze uitspraak kan de gunning ongedaan maken.


< Update: Landschapsbond Daarle wil kwaliteitsbod doen