Provinciale bijdrage van € 33.413 voor Daarle Centraal

december 2013

Het Plaatselijk Belang Daarle krijgt van de provincie Overijssel € 33.413 subsidie voor het plan Daarle Centraal. Met dit bedrag is de benodigde financiering van € 70.000 rond en kunnen de voorbereidingen voor realisatie beginnen.

Het overige deel van het benodigde geld komt van het dorpsontwikkelingsbudget van de gemeente Hellendoorn, het Coöperatiefonds van Rabobank West Twente, lokale verenigingen (o.a. Sportclub Daarle, Gyverda, ouderraad basisschool De Ark en Voveda) en sponsors.

Dennis Marsman, voorzitter van het Plaatselijk Belang Daarle is blij met de bijdrage van de provincie: ‘dat we de financiering rond hebben is een mijlpaal. We kunnen nu aan de slag gaan met de aanlegvergunning en het regelen van een aantal praktische zaken. We zijn hierover in overleg met de gemeente Hellendoorn. We willen graag in maart beginnen met de werkzaamheden’.

Daarle Centraal is een plan voor de aanleg van een park met verharde wandelpaden, kunstgrasveld, jeu des boules baan, speelvoorzieningen en extra groenaanplant. Het park komt te liggen tussen multifunctionele accommodatie De Ark, dorpshuis ’n Kadiek en nieuwbouwwijk Daarle West. Het plan is in samenwerking met inwoners, het verenigingsleven en basisschool de Ark tot stand gekomen, waardoor verschillende wensen in de uitwerking zijn gecombineerd.

Daarle Centraal moet het dorp een flinke impuls geven. Dennis Marsman: ‘we willen dat Daarle een aantrekkelijk dorp is om te wonen, ook voor de toekomstige inwoners van Daarle West. De mogelijkheden om te recreëren en te bewegen worden flink uitgebreid, wat het welzijn ten goede komt. Ook wordt de leefbaarheid vergroot, want er komen meer mogelijkheden voor de school en verenigingen om activiteiten te ontplooien. Verder sluit Daarle Centraal aan bij de keuze van de gemeente om het naastgelegen dorpshuis ’n Kadiek in te richten als woonservice-accommodatie. Het dorpshuis kan straks ook buitenactiviteiten organiseren.’

Lees ook het nieuws op de website van Tubantia.


< Invulling woonservicegebied Daarle