Pilot verkoop natuur Daarle gaat door

april 2013

Staatssecretaris Dijksma zet de pilot voor de openbare verkoop van natuur in Daarle door. Wel is toegezegd dat de verkoop vooralsnog beperkt blijft tot de eerste fase.

De eerste fase omvat 34 hectare natuur verdeeld in 16 kavels ten oosten van Daarle. Het gaat om de natuur rondom de Daarlese es (Slagen). 

Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA, economische zaken) heeft op 3 april in een debat met de Tweede Kamer toegezegd dat na deze verkoop eerst een evaluatie te houden. Vervolgens wordt bekeken of de verkoop van de andere drie fases wordt doorgezet of dat er toch naar andere inkomstenbronnen wordt gezocht.

Staatssecretaris Dijksma zegt in te zien het verlies van natuur 'politiek en maatschappelijk gevoelig' ligt. Met de vervroegde evaluatie hoopt ze de Tweede Kamer tegemoet te komen, die zeer kritisch is over de geplande natuurverkoop. Toch durft de Dijksma de pilot niet stil te leggen. 

Actie
Het Plaatselijk Belang Daarle is teleurgesteld dat de pilot nog niet van de baan is. Daarle wordt als proefkonijn ingezet, met onomkeerbare en mogelijk grote gevolgen. De afgelopen weken hebben we verschillende acties uitgezet om dit te voorkomen.

We hebben als Plaatselijk Belang contact gezocht met de pers, met Tweede Kamerleden en diverse belangenorganisaties. Het Tweede Kamerlid Lutz Jacobi vervult in dit proces een sleutelrol, omdat zij binnen de PvdA een lans kan breken. Ook enkele dorpsgenoten hebben brieven en e-mails naar Tweede Kamerleden gestuurd, waarvoor dank.

We hebben de lokale politieke partijen uit gemeente Hellendoorn gevraagd contact te zoeken met de landelijke fracties. Het CDA, de PvdA en D66 hebben dit gedaan, anderen partijen (nog) niet. 

Het was enigszins teleurstellend dat de CDA fractie in Den Haag niet aanwezig was bij het debat met de Staatssecretaris. De VVD is overigens voorstander van de verkoop.

Doorgaan
We geven het verzet niet op. Ons doel is om de verkoop tegen te gaan en het eigendom bij Staatsbosbeheer te laten.

Een lichtpuntje is dat de evaluatie is vervroegd tot na de eerste fase. Ook is de aandacht vanuit de media (Volkskrant, TC Tubantia, Nederlands Dagblad, Trouw, RTV Oost) positief. We zijn dorpsgenoot Harm Westerd dankbaar voor zijn optreden bij Radio Oost

Ook verschillende natuurorganisaties zetten zich in om de verkoop te voorkomen. Natuurmonumenten organiseert samen met andere belangenorganisaties op 18 april een actieberaad in dorpshuis 'n Kadiek. Zodra wij meer weten over deze avond zullen we dat melden.

Verder hebben we ook contact gehad met de Wildbeheereenheid (WBE) West Twente. Een brief van WBE hebben we op onze website geplaatst. We hopen dat meer belangenorganisaties zoals de LTO, waterschappen, e.d.  zich gaan mengen in de discussie. Dit alles om een vuist te maken tegen de openbare uitverkoop. Natuurlijk houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen en de voortgang.

Mocht u ons willen steunen met de acties of heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op.


< Gesprek Vaste kamercommissie EZ Den Haag