PERSBERICHT: 29 januari 2019

februari 2019

Samenwerkende Actiegroepen sturen brandbrief naar de minister van Infrastructuur & Waterstaat.

De Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) hebben vandaag een brandbrief gestuurd naar minister Van Nieuwenhuizen, waarin zij haar aanspreken op de grote risico’s die gepaard gaan met het landen en opstijgen vanaf Lelystad Airport. 

De actiegroepen wijzen de minister op grote aantallen vogels die met een radar zijn waargenomen in de nabije en verre omgeving van Lelystad Airport. Het gaat hierbij onder meer om concentraties van vogeltrek langs kustlijnen, die soms grote hoogte bereikt. Deze migratie is massaal en meetbaar, maar doet zich slechts af en toe een beperkt aantal uren voor. Daarnaast is er óók sprake van voorspelbare trek op lagere hoogten tussen voedsel- en rustgebieden. 

De vliegoperatie zou moeten worden afgestemd op de massale vogeltrek in het gebied waar Lelystad Airport midden in ligt. Tot nog toe is echter geweigerd om meer vogelonderzoek te verrichten, bijvoorbeeld met een radar die de verre omgeving van Lelystad Airport kan bereiken. In het MER Lelystad Airport werd vogelonderzoek uitgevoerd met een KNMI-weerradar De Bilt, met een reikwijdte van maximaal 25 km, die het 50 km verderop gelegen Lelystad Airport nooit kan zien.

De actiegroepen maken zich door het gebrek aan kennis, onderzoek en ernst hierover bij het ministerie, ernstige zorgen over de vliegveiligheid van de geplande laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport. Deze laagvliegroutes gaan gepaard met een niet uitgesloten kans op bird strikes, met alle gevolgen van dien voor zowel vliegtuigpassagiers, vliegtuigcrew als de bevolking op de grond. 

De samenwerkende actiegroepen wijzen de minister er andermaal op dat de locatie van Lelystad Airport ongeschikt is voor groothandelsverkeer. Door de ligging te midden van de uitgestrekte, Europees beschermde en kwetsbare wetlands van onder meer de Friese Meren, Gaasterland, het IJsselmeer, de Randmeren, de Weerribben, Rottige Meenthe, Zwarte Water en de Oostvaardersplassen zijn grote groepen vogels massaal in dit gebied aanwezig. 

Als niet nu met hoge prioriteit wordt gewerkt aan een waarschuwingssysteem, waarmee op een professionele manier de veilige hogere luchtlagen kunnen worden bereikt, dan zal de luchtvaart na de opening van Lelystad Airport trachten terug te vallen op massale verjaging en afschot. Boven de 100 meter en buiten de directe omgeving van de startbaan is dat overigens bewezen kansloos. Een jachtgeweer reikt niet tot 100 meter en het vogelverkeer boven 100 meter is al behoorlijk grootschalig. Daarmee geeft zulk 'faunabeheer' een valse voorstelling van veiligheid naar het publiek. In het verlengde van het nu al laakbare vergassen van ganzen rondom Schiphol, komt dan een hetze tegen alle vogels in beeld.

Overigens is er inmiddels een Europese wetenschappelijke publicatie (d.d. december 2018), die aantoont dat luchtmachten met een vogeltrekwaarschuwingssysteem hun operatie wat betreft vogelaanvaringen "en route" ongeveer vier maal zo veilig uitvoeren dan luchtmachten zonder. Met andere woorden: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat prevaleert business-belangen boven veiligheid van burgers, en accepteert kennelijk het verhoogde risico op vogelaanvaringen.

Mede gelet op bovenstaande is het thans niet verantwoord Lelystad Airport uit te breiden. Simpelweg omdat de vliegveiligheid door mogelijke botsingen van passagiersvliegtuigen met vogels niet is te garanderen.


< Indienen zienswijze vliegveld Lelystad