Overhandiging uitkomst energie-enquête aan wethouder Nijhof

januari 2021

Op 29 januari 2021 zijn door Bert Roerink en Franciska Willems de uitslag van de energie-enquête en de hieruit opgestelde kaders voor duurzame energieopwek in Daarle overhandigd aan wethouder Nijhof van de gemeente Hellendoorn.

Wethouder Nijhof gaf aan erg blij te zijn met de kaders en prijst het vele werk dat de werkgroep Duurzaam Daarle hiervoor heeft verzet. Hij is iedereen die hieraan heeft bijgedragen dankbaar. Daarnaast is hij trots dat de gemeente Hellendoorn als enige gemeente de plannen door de inwoners laat bedenken in tegenstelling tot andere gemeenten die plannen van bovenaf opleggen.

De plannen worden 2 februari door de wethouders besproken, dit kan hier online gevolgd worden op de website van de gemeente. In de raadsvergadering van 9 februari wordt hierover verder afgestemd.

De documenten die zijn overhandigd: (aanklikken voor inzage)

Rapport kaders duurzame energieopwekking Daarle

Rapportage duurzame energie Moventum - PB Daarle

Factsheet bij rapportage duurzame energie Moventum - PB Daarle


< Wijziging statuten