Oproep

februari 2019

Als werkgroep bedrijvigheid en ondernemers, zijn we aan het inventariseren of
er nog starters zijn die behoefte hebben aan een gezamenlijke ruimte en om
samen de kosten te delen.


En zijn er ruimtes/ schuren te huur met water stroom en toilet om de starters
te helpen?


Weet je een ruimte of zie je mogelijkheden en wil je dat met ons delen dan kan
je contact opnemen met lslotboom(at)kpnmail.nl

Plaatselijk Belang Daarle


< PERSBERICHT: 29 januari 2019