OPROEP: bezoek kort geding verkoop natuur Daarle

mei 2013

Van de Stichting Das & Boom ontvingen wij het bericht, dat zij Staatsbosbeheer en de Staat der Nederlanden hebben gedagvaard in kort geding. Dit om de verkoop van de natuurpercelen in Daarle (fase A) te voorkomen c.q. aan een aantal strikte voorafgaande voorwaarden te voldoen.

Dit geding dient woensdag 15 mei a.s. voor het Gerechtshof te Den Haag, aanvang 10.00 uur. De duur van de zitting zal naar verwachting twee uur zijn.

De werkgroep 'landschapsbond Daarle' vindt het van groot belang, dat Daarle bij deze zitting in ruime mate vertegenwoordigd is om de eisen zoveel mogelijk kracht bij te zetten. Ook voor de eventuele verkoop van de andere fasen is deze zitting van groot belang.

Namens de werkgroep nodigen wij u daarom met klem uit gezamenlijk de zitting bij te wonen. U kunt zich hiervoor uiterlijk maandag 13 mei 09.00 uur aan melden. Dit kan per e-mail naar h-westerd(at)hetnet.nl of telefonisch op 0546 - 697979.

Afhankelijk van het aantal opgaven wordt beslist of we per trein of per bus gaan. Voor de reiskosten is een sponsor gevonden.

De details van de reis worden t.z.t nader bekend gemaakt. 

=======
Meer informatie:

Dossier Natuurmonumenten over de verkoop: http://www.natuurmonumenten.nl/dossier/verkoop-gronden-staatsbosbeheer

www.facebook.com/DasenBoom/photos_albums


< Kom naar de grote optocht!