Nieuwssite energietransitie gemeente Hellendoorn

juli 2019

De energietransitie is op gang gekomen. In mei 2019 is door de Rijksoverheid ingestemd met de klimaatwet en eind juni is het klimaatakkoord gepresenteerd. Dit betekent dat we fossiele brandstoffen gaan vervangen door duurzame alternatieven. Dat doen we omdat we dat wettelijk verplicht zijn, maar vooral doen we dat omdat de opgroeiende generatie dat van ons vraagt. We moeten hier met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen, voor onszelf en voor toekomstige generaties.

Juist omdat de energietransitie onafwendbaar is, willen we als lokale samenleving zelf de regie in handen houden en kansen benutten. Over het wat en hoe gaan we uitgebreid met elkaar in gesprek. Voor meer informatie over de situatie in de gemeente Hellendoorn klik hier.


< Vervolg overleg 'Duurzaam Daarle'