Nieuwe 2 /1 kap woningen Daarle West

maart 2012

Aan de Oetbrink in het nieuwbouwplan Daarle West zijn 4 kavels beschikbaar voor de bouw van 2 twee-onder-één kap woningen.

In eerste instantie was het de bedoeling om op de locatie 6 huurwoningen te bouwen. Na marktonderzoek door Woningstichting Hellendoorn is gebleken dat er in Daarle niet voldoende belangstelling is voor de bouw van zes extra huurwoningen.

Ook de poging om 6 betaalbare koopwoningen te realiseren leverde niet voldoende gegadigden op om het volledige woningprogramma te vullen. Er bleek vooral belangstelling voor hoekwoningen te zijn.

Mede omdat er nog kavels voor vrijstaande woningen te koop zijn worden nu de mogelijkheden verkend om op de locatie levensloopbestendige twee-onder-één kap woningen te realiseren.

Voor jong en oud
Levensloop bestendige woningen zijn geschikt voor elke levensfase, zowel voor jonge gezinnen als senioren op hoge leeftijd. Het betekent dat de woning in een maatvoering (woonkeur) wordt gebouwd, zodat het makkelijk is om de woning aan te passen aan andere woonwensen. Hierbij kunt u denken aan brede deuren (rolstoelbestendig) en een slaapkamer met natte cel op de begane grond. Op deze manier wordt voorzien in een maatschappelijke trend dat mensen steeds langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

De gemeente Hellendoorn onderzoekt of er op deze locatie behoefte is aan de bouw van levensloopbestendige twee-onder-één kap woningen op 4 kavels.
De kavels variëren van ca. 270 m2 tot ca. 295 m2. De kavelprijzen liggen tussen de ca. € 83.000,- en € 92.000,- (incl. BTW). Het is de bedoeling dat u binnen een aantal randvoorwaarden, waaronder woonkeur, samen met een medebouwer zelf uw woning kunt (laten) realiseren.

Om in aanmerking te kunnen komen voor één van de kavels dient u ingeschreven te zijn voor bouwgrond op de gemeentelijke registratielijst.

Heeft u interesse: schrijf u bij de gemeente in op de registratielijst tot 5 april 2012. U kunt u inschrijven via het gemeentelijk digitaal loket. Maar u kunt ook contact opnemen en een afspraak maken met de frontoffice Bouwen, Milieu en Openbare ruimte (BMO) op nummer 0548-630214. Zij helpen u graag verder.

Na 5 april 2012 zullen alle ingeschrevenen op de gemeentelijke registratielijst bericht ontvangen over de verdere procedure.
(bron: gemeente Hellendoorn)

Wij als Plaatselijke Belang zijn blij met dit vernieuwde aanbod. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Hellendoorn.

Er is voor dit project een speciale promotieposter ontwikkeld die u hier kunt
downloaden.


< Protest plan straatverlichting buitengebied