Mededeling kerken Daarle

maart 2020

De Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk van Daarle delen het volgende mede.

 

"Geliefde gemeenteleden en meelevenden van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk van Daarle,

 

Na een gezamenlijke vergadering vanavond – vrijdag 13 maart – van de kerkenraden van beide kerken, is besloten om in het kader van het bestrijden van de verspreiding van het Coronavirus ons te conformeren aan de besluiten van de overheid om geen bijeenkomsten te houden waar meer dan 100 mensen samen zijn en sociale contacten van groepen te beperken.

Daarom hebben de kerkenraden besloten om tot 31 maart geen erediensten te beleggen, geen jeugdwerk te organiseren (geen catechisaties (m.u.v. belijdeniscatechese), geen clubs), geen vergaderingen, geen bijbelstudiegroepen in de kerk en pastoraat te beperken tot bezoeken op verzoek.

Dit is een drastische maatregel die ingaat tegen het geloofsgevoel om de ‘lofzang gaande te houden’ (Psalm 107:1 berijmd). Toch zien we ons genoodzaakt deze te nemen.

Er komt nog een huis aan huis-bericht namens beide kerken. Tot die tijd vragen wij u dit bericht zoveel mogelijk door te geven en samen de ‘thuislofzang’ gaande te houden en te leven vanuit Filippenzen 4:4-7: ‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus’.

Met hartelijke zegengroet, Hervormde gemeente en Geref. kerk Daarle."


< Nieuwe activiteiten project Groote Jan