LED-borden in Daarle

april 2016

In maart zijn er aan de Dalvoordeweg twee LED-borden geplaatst. De borden zijn een welkome aanvulling op de activiteitenkalender op de website.

De twee LED-borden zorgen dat we meer en een breder publiek bereiken bij het promoten van de activiteiten in Daarle. Op deze manier bevorderen we de leefbaarheid in ons dorp.

Het plaatsen van activiteiten voor de LED-borden gaat op dezelfde wijze als het melden van activiteiten voor de website. U kunt dit doen via het contactformulier. 

Op het contactformulier mag u aangeven of u de activiteit ook op de LED-borden geplaatst wilt zien, maar echt noodzakelijk is het niet. Uiteindelijk beslist de redactie van het Plaatselijk Belang Daarle of een activiteit naast de website ook een plekje krijgt op de LED-borden.

Wij houden de volgende richtlijnen in acht:
- de activiteit vindt plaats in Daarle of in de directe omgeving.
- de activiteit heeft een sterk sociaal, sportief of cultureel karakter
- de activiteit is openbaar, dat wil zeggen voor een groot deel van de Daarlese bevolking georganiseerd of toegankelijk.
- de activiteit is legaal en niet in strijd met goede zeden
- de activiteit heeft een bijzonder karakter, is aantrekkelijk voor publicatie.


< Buitengebied Daarle gaat voor glasvezel