Update: Landschapsbond Daarle wil kwaliteitsbod doen

mei 2013

Update 15/05/2013: Het kort geding van Das en Boom tegen de Staat der Nederlanden en Staatsbosbeheer heeft vandaag plaatsgevonden. Een delegatie uit Daarle was hierbij aanwezig. Er waren zoveel belangstellenden dat er moest worden uitgeweken naar een grotere zaal. De uitspraak van de rechter is op 22 mei. Dit is nog op tijd om een de online verkoop te doen stoppen, want op 24 mei staat de definitieve gunning gepland. 

Het Landschapsbond Daarle vraagt in een brief aan Staatssecretaris Dijksma om in te gaan op een kwaliteitsbod door de lokale Daarlese samenleving op de natuurpercelen in fase A.

In de brief van de Landschapsbond staat dat Staatssecretaris Dijksma met de openbare verkoop naast de natuurwaarden ook de lokale leefbaarheid op het spel zet. De overheid ontloopt met de verkoop de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze altijd hoog in het vaandel heeft staan. 

De Landschapsbond Daarle i.o. is ontstaan na een lokale bijeenkomst waar de natuurverkoop is besproken. De Landschapsbond wil aan de Staatssecretaris een kwaliteitsbod doen waarbij het beheer van natuur is gegarandeerd. Hier de doel van de bond is voorlopig als volgt geformuleerd:

De 'Landschapsbond Daarle' heeft als doel om de natuurgronden rondom de Daarlese es op lokaal niveau duurzaam te beheren, de natuurwaarden in stand te houden en waar mogelijk te versterken. Het uitgangspunt is dat er in het gebied een goede samenhang is tussen landbouw, recreatie en natuur, zodat deze functies elkaar niet verstoren, maar juist versterken. De landschapsbond onderhoudt in dit verband nauwe contacten met verschillende stakeholders; financiers, omwonenden, boeren en andere grondeigenaren, overheden, natuurorganisaties, wildbeheerseenheden, belangenorganisaties, burgers en (recreatieve) bedrijven, om zo een breed draagvlak in de lokale samenleving te garanderen. 

Het Plaatselijk Belang Daarle maakt geen onderdeel uit van de bond, maar steunt wel het initiatief. In de bond zijn drie Daarlenaren vertegenwoordigd, allen woonachtig in het gebied fase A. Jan Broeze uit Vriezenveen is de voorzitter. Tot heden is er van de Staatssecretaris op de brief geen reactie gekomen.

Op woensdag 15 mei is in het Gerechtshof in Den Haag een kort geding tegen de natuurverkoop in fase A, aangespannen door Das en Boom. Een groep betrokkenen zal bij deze zitting aanwezig zijn. We hopen als Plaatselijk Belang Daarle op een gunstige uitkomst en zijn blij met deze actie van Das en Boom.

Gezien alle onrust heeft het Plaatselijk Belang Daarle aan B&W Hellendoorn gevraagd om stelling te nemen tegen de verkoop. Dit is niet gebeurd. Wel heeft B&W Hellendoorn de Staatssecretaris een brief gestuurd met de vraag om in gesprek te gaan met het Plaatselijk Belang Daarle. Deze brief vindt u hier (PDF). We hopen op een positieve reactie van de Staatssecretaris. 


< OPROEP: bezoek kort geding verkoop natuur Daarle