PB Daarle pleit voor klankbordgroep waterwinning

november 2014

Het PB Daarle vraagt samen met het PB Daarlerveen de provincie Overijssel om een klankbordgroep op te richten voor de zoektocht naar nieuwe waterwingebieden in Twente. Beide plaatselijke belangen willen graag als lid toetreden tot deze nieuw op te richten klankbordgroep.

Over dit verzoek sturen beide plaatselijke belangen een gezamenlijke brief naar de projectleider zoektocht waterwinning Twente bij de provincie Overijssel. 

De klankbordgroep kan naast de stuurgroep dienen ter ondersteuning en aanvulling in het planproces voor de zoektocht naar nieuwe drinkwaterwingebieden. Daarle komt mogelijk in aanmerking als waterwinlocatie.

Het Plaatselijk Belang Daarle wil graag bij het proces betrokken zijn om zo positief invloed te kunnen uitoefenen en te zorgen dat de belangen voor Daarle en omgeving worden gediend. Ook andere relevante lokale verenigingen en groeperingen zouden tot de klankbordgroep moeten toetreden om zo maximaal draagvlak te creeren. 

Eerder heeft PB Daarle gepleit voor een betere informatievoorziening. Mede daardoor is een extra informatieavond georganiseerd in Wierden. 


< Opening park Daarle Centraal