Inventarisatie belangstelling starterswoningen

april 2014

Het Plaatselijk Belang Daarle inventariseert of er belangstelling is voor de realisatie van CPO starterswoningen.

Het Plaatselijk Belang heeft op de jaarvergadering op 16 april jl. -ook richting het aanwezige B&W- benadrukt dat woningbouw essentieel is voor de leefbaarheid in het dorp. De bouw van starterswoningen horen daar ook bij.

In 2012 zijn er succesvol 4/1 kap CPO starterswoningen gerealiseerd. Meer informatie over dit project en het principe van CPO woningen leest u hier.  

Ook heeft het Plaatselijk Belang B&W gevraagd of Daarle kan meedoen met een pilot waarbij bouwgrondprijzen tegen een lagere prijs aangeboden worden. Een dergelijke pilot is onlangs gestart in het dorp Hellendoorn. B&W heeft aangegeven de uitkomst van de pilot eerst te willen afwachten. Het Plaatselijk Belang vindt het een gemiste kans dat Daarle niet is betrokken bij dit traject.

Heeft u belangstelling voor een CPO starterswoning? Stuur dan vrijblijvend een bericht via het contactformulier naar het Plaatselijk Belang Daarle.


< Subsidie voor evenementen