Onderzoek gezamenlijke aankoop natuur

april 2013

Op 25 april wordt er in dorpshuis 'n Kadiek een bijeenkomst georganiseerd over de natuurverkoop van fase A. Het doel van deze bijeenkomst is om te onderzoeken of een gezamenlijke lokale aankoop met financiële steun van derden mogelijk is.

Op deze avond worden de mogelijkheden onderzocht tot oprichting van een 'Landschapsbond Daarle'. Dit kan in de vorm van een stichting of coöperatie.

Deze geplande bijeenkomst is één van de uitkomsten van het actieberaad door Natuurmonumenten die is gehouden op 18 april. Hier waren meerdere mensen uit het betrokken gebied aanwezig die het initiatief steunen.

Een andere weg die wordt bewandeld is een juridische procedure tegen Staatsbosbeheer door Jaap Dirkmaat, directeur bij de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Waarschijnlijk kan deze procedure alleen voor de fasen B, C en D worden ingezet.

Natuur in lokaal bezit
Het idee achter deze Landschapsbond is dat gezamenlijk lokaal bezit en beheer door Daarlenaren van de 34 hectare natuur rondom de karakteristieke Daarlese es een veel betere optie is dan de geplande openbare uitverkoop. Het doel is om richting de Staatssecretaris te komen tot een aantrekkelijk voorstel waarbij lokaal draagvlak en goed natuurbeheer is gegarandeerd.

Uw komst is gewenst
U bent van harte welkom op deze avond. Als inwoners van het gebied 'fase A', als grondbezitter of als lokale betrokkene die zich zorgen maakt. Uw eventuele financiële steun kan ook fiscaal interessant zijn.

Er wordt ter voorbereiding ook gekeken naar instanties of fondsen die een financiële bijdrage kunnen leveren of 'groene' banken die willen participeren. Natuurmonumenten heeft al een toezegging gedaan en is aanwezig op deze avond. Ook de Wildbeheerseenheid West Twente (WBE) is aanwezig.

De avond staat onder leiding van Jan Broeze (gj.broeze(at)esbro.org), kartrekker van dit initiatief. Jan bereidt een agenda en actieplan voor.

Het Plaatselijk Belang Daarle heeft ter voorbereiding de taak op zich genomen om deze bijeenkomst bekend te maken onder de Daarlese bevolking.

Het initatief is wellicht de laatste mogelijkheid om in actie te komen de openbare uitverkoop. Bij deze dus de oproep om te komen en dit initatief een kans te geven!


< Natuurmonumenten houdt actieberaad