Daarle rekent op groei, geen krimp

november 2014

bron: TCTubantia 12 november 2014

DAARLE - Het was een onthutsend cijfer. Een bevolkingskrimp van ruim 16 procent, volgens de gemeentelijke cijfers. Daarle reageert verbaasd en met ongeloof. "We willen groei."

De analyse van de gemeente over grote krimp in Daarle, leidt in het dorp tot gefronste wenkbrauwen. "16 procent minder inwoners? Dat zijn er tweehonderd van de 1450." Harry Maneschijn van de gelijknamige supermarkt, kan de berekening nauwelijks serieus nemen. Hij staat bepaald niet alleen. Ook voorzitter Dennis Marsman van Plaatselijk Belang toont grote reserves. "Sinds 1980 is de bevolking van Daarle min of meer stabiel. En zelfs licht gegroeid. Gezien deze historische ontwikkeling betwijfel ik de cijfers. Daarle had veel meer kunnen groeien als de gemeente daaraan meegewerkt had." 

De Hervormde kerk in Daarle maakt zich bij monde van Bertus Hogenberk evenmin erg druk over de cijfers. "Het zijn ambtenaren achter een bureau die hiermee bezig zijn. Er wordt te veel naar algemeenheden gekeken.", denkt Hogenberk die voor de Hervormde gemeente als penningmeester in het college van kerkrentmeesters zit. Hij haalt de cijfers aan van het centraal bureau van de PKN, waar ook de kerken in Daarle onder vallen, over de ontwikkeling van het aantal kerkleden. "Die zijn ook steevast negatief. Terwijl in onze kerkgemeente de afgelopen vijf jaar maar een heel klein verloop zit."

Harry Maneschijn en Dennis Marsman zijn eensluidend wie de sleutel tot groei in handen heeft: de gemeente. Meer initiatief van die kant, door lagere kavelprijzen, meer starterswoningen en meer kansen voor bedrijven, dan groeit het dorp en zijn alle voorzieningen overeind te houden. "Daar hebben we steun van de politiek voor nodig", benadrukt Marsman.   


Naschrift: het Plaatselijk Belang Daarle is in afwachting van een antwoord of de gemeente bereid is te investeren in een industrieterrein aan de Hellendoornseweg in Daarle. Wethouder Beintema heeft aangegeven hier uiterlijk eind 2014 duidelijkheid over te gaan geven. Ook ligt er bij de gemeente een verzoek om in Daarle West een project voor 4 CPO starterswoningen op te starten en bestaande bouwkavels voor een lager tarief aan te bieden. Gezien de door de gemeente afgegeven prognoses over de verwachte bevolkingskrimp in Daarle verwachten we volle steun van de gemeente en de politiek omtrent deze kwesties.


< PB Daarle pleit voor klankbordgroep waterwinning