Daarle geeft leefomgeving 7,7

oktober 2013

Daarle scoort met een 7,7 hoger dan het landelijk gemiddelde dat op 7,5 ligt. De score in Daarle is ongeveer gelijk met de leefbaarheidsscore van 7,8 voor de hele gemeente Hellendoorn.

Tussen de cijfers op de leefbaarheidsaspecten zijn grote variaties te zien. Globaal geldt dat het voorzieningenniveau beneden gemiddeld beoordeeld wordt, met als laagste cijfer een 3,7 voor ‘overige winkels’, een 3,8 voor ‘zorgvoorzieningen’ en een 3,8 voor ‘openbaar vervoer’.

Wat betreft de etnische samenstelling en diverse sociale aspecten (contact, betrokkenheid en verantwoordelijkheid) worden juist bovengemiddelde cijfers gegeven.

Ten opzichte van de vorige meting zijn twee opvallende veranderingen te zien, die allebei betrekking hebben op veiligheid. Zowel qua criminaliteit als qua veiligheidsgevoel is Daarle achteruitgegaan ten opzichte van een eerdere meting in 2007.

Het onderzoek is gedaan onder 92 inwoners van de gemeente Daarle. In totaal zijn er in Daarle 200 vragenlijsten uitgezet. Het respons komt daarmee uit op 46%,  dat is 4% boven het gemeentelijk gemiddelde. Het hele rapport kunt u hier downloaden (PDF).


< Informatiebijeenkomst HOi Centraal in Daarle