Brandbrief PB Daarle: bevolkingscijfer vraagt om actie

november 2014

Naar aanleiding analyse over de verwachte bevolkingskrimp heeft PB Daarle een brief gestuurd naar B&W en alle raadsleden met als titel 'noodklok bevolkingscijfer Daarle, kom in actie!'.

Hier de inhoud van de brief, verzonden op 13 november:

Geachte B&W en gemeenteraadsleden,

Jullie hebben deze week in de krant TC Tubantia vast de berichtgeving gelezen over de verwachte bevolkingskrimp van 16% in Daarle. Daarmee geldt voor Daarle het meest pessimistische scenario vergeleken met andere delen van de gemeente Hellendoorn.

Als Plaatselijk Belang Daarle hebben we op dit artikel een reactie gegeven:
http://www.tubantia.nl/regio/hellendoorn/daarle-rekent-op-groei-geen-krimp-1.4623315 

Een uitgebreidere reactie is te lezen in de papier en editie van TCTubantia van 12 november. De cijfers zijn afkomstig van de gemeente (ABF Research) en ongetwijfeld bij jullie bekend. We kunnen ons niet voorstellen dat B&W en de politiek dit onbekommerd laat.  Er zijn adequate acties nodig om te voorkomen dat Daarle leegloopt en jullie moeten ons daarbij helpen.
  
Als Plaatselijk Belang Daarle hebben we twijfels bij het hoge krimpcijfer van 16%. Maar daarmee zijn onze zorgen zeker niet weg. Al vele jaren is het inwonersaantal in Daarle ongeveer stabiel. Ook stilstand is achteruitgang en eventuele toekomstige krimp is voor Daarle rampzalig. Wij hebben groei nodig om onze voorzieningen in stand te kunnen houden. Dit jaar hadden we al te maken met de dreiging dat de supermarkt in ons dorp zou gaan sluiten. We zien door de economische crisis de werkgelegenheid bv. in de bouw afnemen. Kortom, de leefbaarheid van Daarle is in het geding.

De sleutel voor groei ligt bij de gemeentelijke politiek. Wat is jullie antwoord op de verwachte krimpcijfers voor Daarle? Wat is jullie plan om Daarle te laten groeien en daarmee de leefbaarheid zeker te stellen?

De gemeente heeft de afgelopen tientallen jaren ons eerder tegengewerkt als meegewerkt wanneer het gaat om de mogelijkheden voor woningbouw en industrie. ABF Research geeft aan dat het gemeentelijk bouwprogramma een belangrijke rol speelt voor bevolkingsgroei.

Er liggen momenteel een aantal actuele en concrete punten waarmee jullie Daarle kunnen helpen! Dit zijn:
1. Industrie: nog dit jaar wil wethouder Beintema ons uitsluitsel geven of de gemeente wil investeren in een kleinschalig industrieterrein in Daarle. We zien ondernemers vertrekken naar omliggende plaatsen (buiten de gemeente) en een bedrijventerrein is voor ons essentieel voor werkgelegenheid en het binden van inwoners.
2. Verlaging kavelprijzen: graag willen we dat de pilot in Hellendoorn met lagere kavelprijzen ook in Daarle wordt uitgevoerd. Als deze pilot ergens noodzakelijk is dan wel in Daarle. We hebben doorstroming nodig, de verkoop van de huidige kavels is daarvoor noodzakelijk. 
3. CPO starterswoningen: graag willen we dat er een traject wordt opgestart voor 4 onder 1 kap starterswoningen. Een dergelijk project heeft in Daarle al twee keer eerder succesvol plaatsgevonden. Bij een gebrek aan starterswoningen vertrekken jonge Daarlenaren buiten de gemeente naar Den Ham, Wierden of Vriezenveen. Dit is de afgelopen tientallen jaren zeer regelmatig gebeurd.

Wij horen graag of we op jullie steun kunnen rekenen voor deze drie punten. Laat uw steun zien door politieke wil en daadkracht!

We wachten ieders reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,


Plaatselijk Belang Daarle


TC Tubantia heeft in de krant van 20 november uitgebreid aandacht besteed aan de oproep van PB Daarle. Binnenkort volgt er overleg tussen B&W en PB Daarle. De uitkomsten zullen we via onze website met u delen.


< Daarle rekent op groei, geen krimp