Ruimte voor nieuwbouw in Daarle

maart 2017

Er komen in Daarle-West 11 bouwkavels beschikbaar. De bouwkavels in de tweede fase van dit uitbreidingsgebied komen naar verwachting medio april op de markt, waarbij het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt wordt gehanteerd.

In de tweede fase van Daarle-West is op papier ruimte voor een mix van vrijstaande huizen, twee-onder-één kappers en rijtjeswoningen. Een rij van vier woningen is gereserveerd voor bouwen onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), die samen met Plaatselijk Belang Daarle tot stand zijn gekomen. De koopovereenkomsten voor dat project zijn getekend, waardoor er nog zeven bouwkavels overblijven.
De gemeente verwacht dat het bouwrijp maken van dit terrein tegen de zomervakantie gereed is, waarna de eerste schop de grond in kan. De gemeente wil verder de Oetbrink nog dit jaar doortrekken naar de Hellendoornseweg.

Klik hier voor de plattegrond van Daarle-West.

Seniorenwoningen
Verder is het Plaatselijk Belang Daarle bezig met het starten van een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)-traject voor senioren. Er hebben zich inmiddels al acht gegadigden gemeld.

Er zijn twee mogelijke bouwlocaties bij de Brink aangeboden: locatie Menkveld aan de Hellendoornseweg (plan Kotter) en locatie Kleinjan (plan Rietdekker) aan de Groeneweg/Achterweg. Dit is positief, want veel senioren hebben bij de inventarisatie aangegeven dicht bij de Brink te willen wonen. Bovendien kan op termijn kan de beschikbare bouwgrond in Daarle schaars worden en is het mooi dat er inbreidingslocaties zijn.

Samen met een CPO-coördinator zijn we in gesprek met de gemeente om te onderzoeken of bouwen op een locatie bij de Brink mogelijk is. Ook zijn we met de CPO-groep in gesprek om de opties te bespreken en bepalen we de vervolgstappen.

Heeft u ook interesse in het CPO-traject? Meldt u dan bij onze voorzitter Dennis Marsman.

Klik hier voor de plattegrond van beide locaties.

 

 


< Update zoektocht waterwingebied