Bezwaar uitstel groot onderhoud Zandkuilenweg

september 2014

Het Plaatselijk belang heeft bij de gemeente de veiligheid van de Zandkuilenweg / Nieuwstadweg aan de kaak gesteld.

De directe aanleiding van het bezwaar is de aankondiging dat de het groot onderhoud aan de Zandkuilenweg is uitgesteld van 2015 naar 2017. Wij als Plaatselijk Belang Daarle vinden dit onverantwoordelijk gezien de slechte staat van een weg die veel door basisschoolkinderen wordt gebruikt.

Er spelen meer factoren een rol bij ons bezwaar. Naast de slechte staat van de Zandkuilenweg heeft het Plaatselijk Belang Daarle ook zorgen geuit over de kindonvriendelijke verkeerssituatie bij ’n Kadiek, de hoge rijsnelheid van automobilisten en landbouwverkeer op de Zandkuilenweg, het ontbreken van verkeersbrigadiers op het kruispunt bij de school en de verlaagde stoep langs de evenementenweide. Bij het laatste punt zien wij graag een aanpassing (bv. verhoging stoep) nu er een pad vanaf park Daarle Centraal uitkomt bij de Nieuwstadweg. Het Plaatselijk Belang Daarle pleit in een brief voor een integrale aanpak van de verkeerssituatie bij de Zandkuilenweg / Nieuwstadweg.

De gemeente erkent in een antwoordbrief de slechte staat van de Zandkuilenweg. Oorspronkelijk was de bedoeling om in 2015 zowel de riolering als het asfalt bij de Zandkuilenweg te vervangen. Vanwege bezuinigingen staat het onderhoud gepland voor 2017, maar deze planning is pas eind 2015 definitief. Het uitstel kan dus in het slechtste geval verder uitlopen. De gemeente geeft aan ‘tot die tijd met minimale middelen geprobeerd wordt de Zandkuilenweg berijdbaar te houden voor alle verkeer’. De gaten in het asfalt zullen volgens de gemeente worden gedicht.

De gemeente ziet gezien de verkeersintensiteit geen noodzaak verkeerskundige aanpassingen te doen bij ’n Kadiek. Wel wil men in een later stadium eventueel de stoep aan de overzijde enkele meters verlengen zodat voetgangers recht over kunnen steken.

De gemeente geeft verder aan dat een verlaagd voetpad langs de evenementenweide juist een voordeel is omdat (landbouw)verkeer elkaar nu makkelijker kan passeren. Als Plaatselijk Belang Daarle vinden we dit zeer ongewenst. Wanneer motorvoertuigen op een voetpad komen is dit ons inziens een gevaar voor voetgangers. In het bijzonder geldt het gevaar voor wandelaars en fietsers afkomstig van het pad vanuit park Daarle Centraal.

De verkeerskundige van de gemeente heeft onderzoek gedaan naar het kruispunt 't Caphorst/Zandkuilenweg bij de basisschool. De conclusie is volgens de gemeente dat oversteken hier prima zonder brigadiers kan. Alle nodige maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn volgen de gemeente genomen.

Tenslotte erkent de gemeente dat de snelheid op de Zandkuilenweg aan de hoge kant is. De gemeente geeft in de brief aan dat er in het recente verleden geen ongevallen hebben plaatsgevonden. De gemeente gaat VVN Nederland vragen om met een lasergun een 0-meting te doen om de gereden snelheid in beeld te brengen.  

Als Plaatselijk Belang Daarle vinden we het jammer dat de gemeente nut en noodzaak van een aantal van onze punten niet inziet. We houden vinger aan de pols bij de uitvoering van de aangekondigde maatregelen. Verder blijven we bij de gemeente in gesprek om te komen tot maximaal resultaat.


< Samen zorgen voor park Daarle Centraal