In actie tegen uitverkoop natuurgebieden

maart 2013

Staatssecretaris Dijksma is als bezuinigingsmaatregel van plan om natuurgebieden van Staatsbosbeheer te verkopen. Begonnen wordt met een pilot in Daarle. Het Plaatselijk Belang Daarle is tegen de openbare verkoop en wil dat het verkoopproces wordt stilgelegd.

Bij ons gaat 128 hectare natuurgebied in de openbare verkoop. De borden staan inmiddels al langs de weg. De online verkoop start in mei.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de Staatssecretaris: 'Samen met Staatsbosbeheer zal ik de uitkomsten van de pilot in ‘Daarle’ evalueren op vergaarde inkomsten en het uiteindelijke gebruik van de grond. Na de evaluatie op deze beide punten zal ik bezien hoe de verkoop van grond deel uit zal maken van de verdere invulling van de taakstelling."

Wij worden door Staatsbosbeheer en de politiek dus als pilot gebruikt. Voor deze keuze heeft Staatsbosbeheer naar eigen zeggen enkele studenten aan het werk gezet die Daarle een ‘overzichtelijk gebied’ vinden om te verkopen. Waarschijnlijk zijn deze conclusies getrokken met weinig besef van de cultuurhistorisch omgeving van ons esdorp.

Geen proefkonijn
Wij als Plaatselijk Belang Daarle willen, samen met vele Daarlenaren, niet dat Daarle als proefkonijn wordt gebruikt. Daarvoor is de impact op de lokale omgeving te groot. We vrezen het verlies verrommeling van het karakteristieke landschap, belemmeringen in (boeren)bedrijfsvoering en loerende projectontwikkelaars. 

Aan deze verkoop worden geen restricties verbonden. Enkel bestemmingsplannen, die in de praktijk nauwelijks worden gehandhaafd, moeten vanaf heden het voortbestaan van ons landschap garanderen. Ook krijgen omwonenden geen voorrang bij de verkoop, wat gezien de eerdere onteigening via de ruilverkaveling logisch zou zijn.

Staatsbosbeheer is als beheerder en eigenaar van de natuurgebieden de afgelopen jaren een stabiele factor voor alle betrokkenen gebleken; voor boeren, burgers, omwonenden en natuurorganisaties. Het beheer zelf wordt door leden en vrijwilligers van de Wildbeheereenheid  “West-Twente” uitgevoerd. Samen met SBNL (Stichting Beheer en Natuur en Leefmilieu) doen zij het onderhoud en beheer, in overleg met aangrenzende grondeigenaren.

Ons pleidooi aan de politiek is om per direct af te zien van de verkoop en de natuurgebieden in bezit van Staatsbosbeheer te laten.

De bijdrage van de verkoop voor de staatskas is beperkt, terwijl de impact van de verkoop groot is. Er zijn betere, meer duurzame bezuinigingsmaatregelen te bedenken.  

Actie!
Op dinsdag 2 april wordt deze kwestie behandeld in de Tweede Kamer. Het is dus nu tijd om in actie te komen!

Als Plaatselijk Belang hebben we kamerlid mevrouw Jacobi van de PvdA een brief gestuurd om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Ook hebben we ons standpunt in TC Tubantia en De Stentor kenbaar gemaakt. Over verdere acties informeren we u via deze website.

Wilt u ook in actie komen of heeft u suggesties? Stuur ons een bericht via het contactformulier en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


< Veiligheidsdag groot succes