Groote Jan

Het project ‘Groote Jan’ is een initiatief in Daarle in het kader van 75 jaar vrijheid. Het doel is het doorgeven van verhalen van onderdrukking, verzet en bevrijding. Om dit doel te bereiken is het Plaatselijk belang, via een projectgroep, bezig het boek ‘Bericht voor Groote Jan’ opnieuw uit te brengen en daarnaast andere activiteiten te organiseren.

Het boek ‘Bericht voor Groote Jan’ uit 1946, geschreven door dominee van Nie, gaat over het verzet op De Piksen, Daarle en Vroomshoop. Het vertelt van het hoofdkwartier van het verzet dat in september 1944 aan de Piksenweg gevestigd was. Daarnaast werd er een wapendropping in het Hexelse Flier georganiseerd. Die vond plaats nadat Londen de code zin ‘Bericht voor Groote Jan’ had laten omroepen via de radio.

Er werd ook een spionagenetwerk gebouwd. Vroomshoop en Daarle waren daar het knooppunt van. Geheime inlichtingen uit Overijssel en Drenthe werden hier verzameld, verwerkt en in code doorgeseind naar Londen. 

Nieuwe uitgave

Het nieuw uit te komen boek heeft het boek uit 1946 er in opgenomen en wordt aangevuld met korte teksten die makkelijker lezen. Met toelichting en mooi fotowerk wordt het bijna 200 pagina’s dik. Op deze manier blijven de verhalen ook bewaard voor de komende generaties.

Overige activiteiten 75 jaar bevrijding

In september dit jaar hopen we met scholieren de wapendropping in het Hexelse Flier na te spelen. Verder wordt er een ‘Keet’ gebouwd waar de verhalen worden verteld over onderdrukking, verzet en bevrijding. Ook is de projectgroep bezig met een tentoonstelling in de oude school n.a.v. de razzia in maart 1945.