Enquête energietransitie Daarle

Hoe gaat de energietransitie de komende tijd er voor Daarle uitzien?

De Gemeente Hellendoorn heeft ons vanaf het begin al aangegeven om verder te kijken dan ons eigen dorp. Ze vragen om ook richting 2050 ons gezamenlijk verantwoordelijk te voelen voor de opgave van de gemeente Hellendoorn naar de RES. Hiervoor is het nodig om na te gaan denken over hoe we als dorp Daarle denken over grootschalige energie opwek. Wij hebben als plaatselijk belang Daarle de opdracht gekregen om dit bij u als inwoner neer te leggen.

Nu is de term grootschalig energie opwek een veel omvattende term, maar aankomende maanden zal zich dat met name toespitsen op zonne- en windenergie. Omdat de gemeente alleen wil werken met bewezen effectieve duurzame energiebronnen.

Op vragen zoals...

- Willen we binnen Daarle nog verder richting grootschalig energie opwek?

- Of willen we niks meer?

- Binnen welke kaders willen we eventueel wel? En wordt het dan zon of wind of beide?

- Doen we het coöperatief? Kunnen we er dan ook van profiteren?

...zullen we gezamenlijk een antwoord op moeten gaan geven.

We willen uiteraard graag weten hoe u als inwoner van Daarle hierover denkt, vandaar dat ook uw stem hiervoor hard nodig is!

Als wij richting de gemeente onze kaders niet duidelijk maken gaat de gemeente of provincie beslissen welke energieopwek waar komt binnen de RES Twente. Dan is het de vraag of we als dorp naast de lasten ook de lusten nog kunnen krijgen!

Wij vragen van u als inwoners een oprechte en eerlijke stem over deze materie. Denk daarbij niet alleen in bedreigingen maar ook in kansen!

Want wees eerlijk wij gunnen ons nageslacht toch ook een zorgeloze toekomst?

Laat daarom uw stem horen, vul de enquête eind november in (uitnodiging volgt per post per persoon > 16 jaar) zodat wij met voldoende draagvlak naar de gemeente de uitslag kunnen terug koppelen.