Energiek Daarle

'Energiek Daarle' is de naam van de coöperatie in oprichting, die zich gaat inzetten voor alle duurzaamheidsinitiatieven in Daarle. Duurzaamheid op gebied van alternatieve energie maar ook op gebied van sociale duurzaamheid.

Inmiddels (augustus 2020) is er een subsidie aangevraagd voor het oprichten van de coöperatie en zijn de statuten in concept klaar.

De coöperatie heeft haar bestaansrecht te danken aan de € 80.000,-- die vrijkomt van het zonnepark aan de Dalvoordeweg. Dit geld moet in een gebiedsfonds beheerd worden, met als doel; faciliteren van alternatieve energie-initiatieven, inwoners van Daarle stimuleren om keuzes te maken voor alternatieven en deze keuzes laagdrempeliger te maken, door bv gezamenlijk in te kopen of korting te geven. Daarnaast is het ook bedoeld voor sociale duurzaamheid (verenigingen en saamhorigheidsinitiatieven).

De werkgroep duurzaamheid financieel treft alle voorbereidingen om de coöperatie op te zetten en alvast na te denken over de besteding/het beleggen van het gebiedsgeld. De bedoeling is om rendement te behalen die ten goede komt aan bovenstaande initiatieven.

Tevens zal de coöperatie de kartrekker worden in het plan; Daarle energie neutraal in 2030.

Overige taken van de coöperatie:

  • Jaarlijks up-daten waar we staan en de inwoners actief betrekken bij de voortgang, specifieke of algemene informatie te verstrekken en te verbinden waar mogelijk.

  • Nieuwe initiatieven die goedgekeurd zijn (bv waterstof, mestvergisting, etc) en ingebracht worden door inwoners te bespreken en beoordelen.

  • Nieuwe (grote) initiatieven die een kans van slagen hebben en belangrijk zijn voor het gehele dorp eventueel financieel steunen.

  • Zelf initiatieven introduceren, zoals; postcoderoos bij zon op dak, etc.

Voor de coöperatie zijn we nog wel op zoek naar bestuursleden; ben je voorstander van alternatieve energie en wil je je inzetten om in Daarle aan sociale duurzaamheid te werken? Meldt je dan hier aan.
Natuurlijk heeft de coöperatie ook leden nodig. Als lid steun je in elk geval de visie en het plan om Daarle gezamenlijk energie neutraal te maken.