Duurzaam Daarle

In maart 2019 op initiatief van Plaatselijk Belang Daarle (PB) werd er in samenwerking met Gemeente Hellendoorn een informatieavond over duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen in Daarle gehouden. Deze werd door veel Daarlenaren bijgewoond. De aanleiding hiervoor was de onrust in het dorp die was ontstaan na het bekend worden van het plan Energiepark Daarle en twijfels over mogelijke andere grootschalige projecten.
In mei 2019 kreeg dit gevolg in een bijeenkomst van ongeveer 40 geïnteresseerden waar werd gekozen voor actieve deelname aan de energietransitie.

Daarle realiseert zich de noodzaak van de energietransitie en wil daar ook in participeren. Maar in de gemeenschap leeft tegelijkertijd sterk het gevoel dat meedoen de sociale samenhang niet mag afbreken. Vanuit het bovenstaand idee is met steun van PB de werkgroep Duurzaam Daarle in het leven geroepen. De werkgroep besloot al snel dat ze niet wilde blijven steken in verzet maar actief op zoek wilde gaan naar alternatieve opties. Met andere woorden de werkgroep besloot om zelf het initiatief te nemen met betrekking tot de energietransitie.

Op 11 september 2019 werd een vergadering van de werkgroep Duurzaam Daarle gehouden. Hierin werd onze doelstelling van Daarle Energie Neutraal in 2030 vastgesteld en de taakgerichte groepen ingedeeld. Ook is er besloten om een plan te schrijven voor de realisatie van Daarle Energie Neutraal in 2030 en voor de besteding van het aan zonnepark Daarle gebonden gebiedsfonds (hierna gemeenschapsfonds genoemd) van €80.000.

Om zicht te krijgen op wat er al door de inwoners van Daarle wordt ondernomen, welke mogelijkheden er zijn en hoe lokale initiatieven het beste georganiseerd kunnen worden, zijn er drie taakgerichte werkgroepen ingesteld:

- Inventarisatie 9 deelnemers
- Techniek 14 deelnemers
- Financieel 11 deelnemers