Dorpsplan 2

Eind 2011 zijn we begonnen het de ontwikkeling van het tweede dorpsontwikkelingsplan. Het plan is medio 2012 opgeleverd en kent een houdbaarheid van circa vijf jaar.

De ideeën en wensen in dit plan zijn afkomstig uit het eerste dorpsplan (de nog niet gerealiseerde punten), aangevuld met onderzoeken en inventarisaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Verder zijn er regelmatig oproepen gedaan om ideeën en wensen kenbaar te maken.

Een goede basis
De titel van het tweede dorpsplan is: ‘Buitengewoon wonen, werken en leven’. Daarmee leggen we de nadruk op de basis van een leefbaar dorp; een prettige woonomgeving, voldoende werkgelegenheid en goede (zorg)voorzieningen.

Het plan is dynamisch. Dat wil zeggen dat de uitwerking niet compleet vastligt. Dit komt omdat we in willen spelen op actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld de komst van woonservicegebieden. Wel ligt de bovenliggende visie en de kaders vast. Het is een plan dat moet passen in de huidige tijdsgeest: geen onrealistische plannen maar het versterken van relevante voorzieningen die een brede groep Daarlenaren nodig heeft.   

Het DOP 2 plan leest u hier.

Realisatie in 2017: CPO traject starterswoningen
Plaatselijk Belang Daarle onderzoekt samen met de gemeente Hellendoorn of er starters in Daarle zijn die belangstelling hebben om een woning te bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). In Daarle is twee keer succesvol een CPO project afgerond. 

Een voorbeeld van zo’n project zijn 4 woningen die gebouwd zijn aan het Oetbrink 31 t/m 37 in Daarle. Ook dit mogelijke nieuwe CPO project wordt gebouwd aan de Oetbrink in Daarle West. Met het nieuwe park Daarle Centraal in de buurt en verschillende voorzieningen op loopafstand de ideale woonlocatie.

Inmiddels is bekend dat de CPO in starterswoningen in 2017 worden gerealiseerd.

In 2016 gerealiseerd: digitale informatieborden
In 2016 zijn twee digitale informatieborden geplaatst aan de Dalvoordeweg en de Wierdenseweg. Met deze digitale borden kunnen we de Daarlese evenementen meer bekend maken.

 In 2016 gerealiseerd: glasvezel in buitengebied Daarle
In 2016 is er in het buitengebied van Daarle glasvezel beschikbaar gekomen. Dit is een belangrijk middel voor betere e bjn sneller internet. Het draagt in sterke mate bij aan een betere lokale economie en leefbaarheid.

In 2015 gerealiseerd: woonservicelocatie 'n Kadiek
In 2015 is woonservicelocatie 'n Kadiek in gebruik genomen met o.a. ruimte voor dagbesteding voor ouderen. Het Plaatselijk Belang Daarle is betrokken bij de woonservice werkgroep. De planvorming en uitvoering van de woonservicelocatie is grotendeels gedaan door het bestuur van dorpshuis 'n Kadiek.

In 2014 gerealiseerd: park Daarle Centraal 
Het park Daarle Centraal is eind 2014 gerealiseerd. We zijn blij dat het gelukt is om de benodigde € 70.000 bij elkaar te krijgen voor het kunstgrasveld, de jeu des boules baan, speeltoestellen en verharde wandelpaden. Het park is een verrijking voor het dorp en een impuls voor de nieuwbouwwijk Daarle West.

In 2014 gerealiseerd: naamgeving naamloze wegen
Op initiatief van het Plaatselijk Belang hebben in het voorjaar van 2014 zeven wegen in Daarle een naam gekregen. Het betreffen wegen waar geen mensen aan wonen. De straatnamen sluiten aan op de lokale omgeving en historie. 

In 2012 gerealiseerd: voorzieningen rondom evenementenweide

We hebben in 2012 de grote ingang van de evenementenweide verplaatst naar de hoek van het terrein. Verder is er een extra ingang gerealiseerd aan de kant van de Zandkuilenweg. Deze ingang is betaald door de Feestcommissie. Onze dank hiervoor. Eind 2012 is de stoep langs de evenementenweide doorgetrokken tot aan de Hellendoornseweg. Dit draagt bij aan de toegankelijkheid van het terrein en de sportvoorzieningen. 

In 2012/2013 gerealiseerd: verlichting parkeerplaats NH kerk
Met een DOP bijdrage en drie gebruikte lantaarnpalen van de gemeente is de parkeerplaats van de Nederlands Hervormde kerk nu verlicht. Bij verschillende avonddiensten zijn de lantaarnpalen al gebruikt. Bij Rehoboth en aan de Groeneweg zijn we ook bezig met extra verlichting.

In 2012 gerealiseerd: nieuwe website www.pbdaarle.nl
Op de jaarvergadering van 7 maart is, met een druk op een knop door burgemeester Anneke Raven, onze geheel vernieuwde website www.pbdaarle.nl gelanceerd. De website is in de eerste 6 maanden maar liefst 2.867 keer door 1.167 unieke bezoekers bezocht.

Op de website vindt u veel informatie over Daarle, links naar bedrijven die ons steunen, het dorpsplan, nieuws en een actueel overzicht van alle activiteiten. U kunt via de website ook nieuws en activiteiten melden.

In 2012 stopgezet: boerenwandelpad
Een oude wens van de Daarlenaren om een toegang te krijgen tot De Slagen. Er zijn de afgelopen jaren pogingen gedaan om een fietspad door het gebied te realiseren, echter dit bleek financieel onhaalbaar.

Daarom hebben we dit jaar gekeken naar een alternatief plan in de vorm van een boerenwandelpad: een pad door de natuur en langs weilanden. In Hoge Hexel heeft een soortgelijk initiatief ook geleidt tot een mooi boerenwandelpad.

Ons idee was om eerst aan de noordkant van de Groeneweg een wandelpad te realiseren. We hebben als eerste de betrokken landeigenaren benaderd. Het plan gaat uit van een pad die grotendeels over het terrein van Staatsbosbeheer komt. Staatbosbeheer staat positief tegenover het plan. Echter, om een mooi wandelrondje te kunnen maken moeten we minimaal één keer enkele meters ook over particuliere grond.

Helaas kregen we van de betrokken landeigenaar hiervoor geen medewerking en toestemming. Als Plaatselijk Belang vinden we dit natuurlijk erg jammer. Zonder medewerking heeft verdere uitwerking van het plan geen zin. We hopen dan ook dat de betrokken landeigenaren alsnog bereid zijn om mee te werken zodat heel Daarle kan genieten van dit mooie gebied.

In 2011 gerealiseerd: verlichting ijsbaan
De verlichting langs de ijsbaan is vernieuwd waarbij de zichtbaarheid enorm is toegenomen. Hier hebben we in de schaatsperiode begin 2012 direct plezier van mogen beleven. De verlichting is met hulp van vrijwilligers geplaatst.

In 2011 gerealiseerd: stoelen ’n Kadiek
Bij dorpshuis ’n Kadiek zijn met een DOP bijdrage de klapstoelen vernieuwd. De stoelen worden gebruikt voor bijvoorbeeld uitvoeringen, toneelavonden, Koninginnedag en de openluchtdienst. Met hulp van vrijwilligers heeft de inrichting van 'n Kadiek een vernieuwing ondergaan. Een bijzonder nuttige bestemming dus.

In 2011 gerealiseerd: verlichting voetbalveld
De voetbalvereniging heeft DOP geld ontvangen voor het verlichten van het tweede voetbalveld. Ook de voetbalvereniging heeft met eigen geld en arbeid aan dit project bijdragen. De verlichting is deels ter beschikking gesteld door de afdeling sportzaken van de gemeente. De voetbalvereniging heeft nu ’s avonds meer trainingscapaciteit en in overleg kunnen ook andere verenigingen van het verlichte veld gebruik maken.