Eind 2011 zijn we begonnen het de ontwikkeling van het tweede dorpsontwikkelingsplan. Het plan is medio 2012 opgeleverd en kent een houdbaarheid van circa vijf jaar.

De ideeën en wensen in dit plan zijn afkomstig uit het eerste dorpsplan (de nog niet gerealiseerde punten), aangevuld met onderzoeken en inventarisaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Verder zijn er regelmatig oproepen gedaan om ideeën en wensen kenbaar te maken.

Een goede basis
De titel van het tweede dorpsplan is: ‘Buitengewoon wonen, werken en leven’. Daarmee leggen we de nadruk op de basis van een leefbaar dorp; een prettige woonomgeving, voldoende werkgelegenheid en goede (zorg)voorzieningen.

Het plan is dynamisch. Dat wil zeggen dat de uitwerking niet compleet vastligt. Dit komt omdat we in willen spelen op actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld de komst van woonservicegebieden. Wel ligt de bovenliggende visie en de kaders vast. Het is een plan dat moet passen in de huidige tijdsgeest: geen onrealistische plannen maar het versterken van relevante voorzieningen die een brede groep Daarlenaren nodig heeft.   

Het DOP 2 plan leest u hier.

Een overzicht van de uitgevoerde plannen leest u hier.