Dorpsplan 1

Het eerste dorpsontwikkelingsplan dateert van 2004 en kreeg een pilot-status binnen het reconstuctieprogramma van de Gemeente Hellendoorn.

In het voorjaar van 2003 werd gestart met het inventariseren van wensen en ideeën van de dorpsbewoners, door middel van zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’.

Er werd een representatief deel van de bevolking benaderd om hieraan deel te nemen en zo ideeën over de toekomst van Daarle te leveren.

Eén en ander resulteerde uiteindelijk in het najaar van 2004 in de presentatie van ‘Het Dorpsplan Daarle’. Het dorpsplan liep rond 2010 af.

U vindt het eerste dorpsontwikkelingsplan door hier te klikken (PDF).