Dorpsplan 3

Dorpsplan

Sinds 2004 heeft Daarle een dorps(ontwikkelings)plan. Dit is een plan van en voor Daarle.

Het Plaatselijk Belang Daarle neemt het voortouw bij de planvorming en uitwerking van het dorpsplan. In het plan staan de speerpunten waar Daarle de komende jaren aan wil werken om de leefbaarheid te vergroten. Deze punten zijn afkomstig uit inventarisaties en gesprekken met de inwoners.

De uitvoering gebeurt samen met de inwoners van Daarle en andere betrokkenen. De gemeente Hellendoorn steunt het dorpsplan met een jaarlijkse subsidie en de inzet van een contactpersoon.

Het eerste dorpsplan liep in 2010 af. Hier een overzicht van zaken vanaf 2011 uit het tweede dorpsplan waar we mee bezig zijn of die onlangs zijn gerealiseerd.

Opgestart in 2017: CPO-traject senioren
We onderzoeken, naar aanleiding van een avond waarbij we de woonwensen van senioren hebben geinventariseerd, of we een CPO-traject (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) kunnen starten voor deze doelgroep. Er is een wens om dicht bij de Brink te wonen en de mogelijkheden worden onderzocht.