Informatiebijeenkomst Leegstand als kans & Collectieve aanpak asbestdaken

wanneer? maandag 11 februari 2019 20:00 uur
Waar? Dorpshuis 'n Kadiek

Plaatselijk Belang Daarle en Daarlerveen en de gemeente Hellendoorn organiseren op 11 februari 2019 vanaf 20.00 uur in ’n Kadiek in Daarle een bijeenkomst met als onderwerp Leegstand als Kans, vooral gericht op vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied en over de collectieve aanpak asbestdaken, gericht op het collectief verwijderen van zoveel mogelijk asbestdaken.


Leegstand als Kans 
Het buitengebied verandert in rap tempo en zal dat de komende jaren blijven doen. De verwachting is dat het aantal agrarische bedrijven verder blijft afnemen en dat bestaande bedrijven groter worden. Dat betekent dat het aanzien van het buitengebied blijft veranderen. Agrarische gebouwen worden gesloopt of komen beschikbaar voor andere activiteiten.
Rood voor Rood, Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, Vrijkomende Agrarische Bebouwing, en nog veel meer; er zijn tal van regelingen om de verandering van het platteland in goede banen te leiden.
Maar als er nu een goed idee ontstaat, dat aan een van die regels niet voldoet, wat dan? Blazen we het dan af? Of zoeken we met elkaar naar een manier om dat idee zo vorm te geven dat zowel de initiatiefnemer als de omwonenden en het buitengebied als geheel er beter van worden.
In de zomer van 2019 wil de gemeente Hellendoorn hiervoor nieuw beleid formuleren. Beleid dat gebaseerd is op denken in kansen in plaats van in problemen. Beleid dat uitgaat van een ‘ja, mits’ in plaats van een ‘nee, tenzij’. En beleid dat niet louter en alleen achter een bureau wordt gemaakt, maar beleid dat ontstaat in samenspraak met de mensen die het aangaat. Beleid maken we met elkaar. Daarvoor gaan we met elkaar in gesprek in een aantal bijeenkomsten, als eerste in Daarle.

Collectieve aanpak asbestdaken
Na 2024 zijn asbestdaken verboden. Volgens een provinciale asbestdaken inventarisatie zijn in Daarle bijna 140 adressen met mogelijk een asbestdak. Paul van Deursen van Plaatselijk Belang Daarle is gevraagd om te onderzoeken of een gezamenlijke aanpak voor het verwijderen van asbestdaken in Daarle zinvol is. De eigenaren met een asbestdak in Daarlerveen kunnen hier bij aansluiten. Hiervoor is vanuit Plaatselijk Belang Daarle een werkgroep opgericht.
Voordelen voor een gezamenlijke aanpak kunnen zijn:
• niet elke pandeigenaar hoeft afzonderlijk het proces om het dak te verwijderen te doorlopen (ontzorgen);
• de schaalgrootte pakt voordelig uit voor zowel pandeigenaar als uitvoerende partijen;
• snellere afhandeling bij saneerder en aannemer die het nieuwe dak plaatst.
Om te bepalen of één of meerdere collectieve aanpakken in Daarle en Daarlerveen mogelijk zijn, moet worden geïnventariseerd om welke adressen het gaat, wat het dakoppervlakte is, wat de wensen zijn (dak vervangen, pand slopen, verbouwen, duurzaamheidsmaatregelen, enz.), of het perceel leeg en schoon te maken is, enz.

Hebt u belangstelling voor deelname aan een collectieve aanpak? Geef dan uw gegevens door aan Paul van Deursen via vdpaul(at)gmail.com. Graag ontvangt hij uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en oppervlakte asbestdak. Wilt u deelnemen aan de werkgroep en samen met Paul van Deursen deze kar trekken, dan kunt u zich ook bij hem aanmelden.

 


Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer informatie en wij vragen u om mee te denken.