Uitstel besluit gemeente over aankoop industriegrond

januari 2015

Update 20/1: een reactie van PB Daarle op het Tubantia artikel van wethouder Walder leest u hier

Wethouder Walder heeft in een gesprek op 13 januari met PB Daarle aangegeven dat de beslissing over de aankoop van 0,8 hectare industriegrond aan de Hellendoornseweg is uitgesteld van december 2014 naar maart 2015. 

De wethouder heeft naar aanleiding van dit gesprek een verklaring afgegeven aan TC Tubantia, waarover in de betreffende krant op 17 januari een artikel heeft gestaan. Om de zaken richting de gemeenteraad en de inwoners van Daarle in het juiste perspectief te plaatsen volgt hier een reactie van PB Daarle over de door wethouder Walder afgegeven verklaring.

-        Onjuiste krimpcijfers

De gemeente stelt dat het krimpcijfer van 16% voor Daarle niet klopt. Het zou alleen de kern betreffen, de cijfers van het buitengebied zijn volgens de gemeente in buurtschap ‘Marle’ verwerkt.

PB Daarle concludeert hieruit dat de gemeente onjuiste onderzoeksopdrachten laat uitvoeren en hieruit ook foutieve conclusies trekt. Hoe is het mogelijk dat in een onderzoek het buitengebied van Daarle onder buurtschap Marle wordt gerekend? Overigens doen de herziene cijfers geen afbreuk aan de constatering dat er een enorme krimp voorspeld wordt in de Daarlese kern en dat woningbouw cruciaal is om dit te doen stoppen.
-        ‘Te’ ondernemende gemeente

De wethouder geeft aan de gemeente de afgelopen jaren ‘te ondernemend’ is geweest en terughoudend moet zijn met nieuwe investeringen. Het PB Daarle is het met de wethouder eens dat de gemeente in het recente verleden regelmatig een ‘te grote broek’ heeft aangetrokken.

Dit betreffen echter veelal investeringen in Nijverdal, onder andere gemeentehuis, nieuw zwembad, parkeergarage/betaald parkeren, bouw Nieuwe Dunant, etc.

Helaas ervaren nog veel burgers in de gemeente de gevolgen van dit beleid, want de financiële positie van de gemeente is de afgelopen jaren drastisch verslechterd.

Wij vinden dat Daarle van dit eerder gevoerde beleid niet de dupe mag worden. De investering in Daarlese industriegrond is van een andere orde: het aankoopbedrag is te overzien (dus een beperkt financieel risico) en betaald zich op termijn terug. En nog belangrijker: het betreft hier geen aankoop van ‘prestige’, maar een investering in een nieuwe basisvoorziening. Het gaat om een primaire behoefte, nodig om de verwachte krimp tegen te gaan, de plaatselijke werkgelegenheid te stimuleren en daarmee de leefbaarheid in het dorp te vergroten.

De gemeente moet inderdaad niet zelf gaan ondernemen, maar de ondernemers in de dorpen letterlijk de ruimte geven om te gaan ondernemen.

-        Ontwikkeling van een industrieterrein door commerciële partijen

De wethouder stelt dat ondernemers ook zelf de industriegrond kunnen ontwikkelen. Echter, hiervoor zijn er in de praktijk teveel obstakels. Dat is ook in de afgelopen tientallen jaren gebleken.

De beperkte economische schaal van Daarle zorgt dat er niet op hetzelfde moment bv. vijf ondernemers te vinden die gezamenlijk tot aankoop en ontwikkeling kunnen overgaan. Anderzijds koopt een (startende) ondernemer geen compleet terrein wanneer er enkel behoefte is voor een kleine kavel. Bovendien moet deze ondernemer bij eigen ontwikkeling een hele (tijdrovende) procedure doorlopen: grondaankoop, vergunning regelen, bouwrijp maken, etc.  Een ondernemer kiest dan voor een ‘kant en klare’ kavel in een nabijgelegen dorp veelal buiten de gemeentegrens.

PB Daarle heeft burgerinitiatief getoond door een vernieuwd plan te ontwikkelen, het wachten is nu op ‘gemeente initiatief’.

B&W heeft in brief van december 2014 aangegeven geen jaarvergaderingen van Plaatselijk Belangen meer bij te willen wonen. Dat betreuren we als PB Daarle zeer en we hebben dit schriftelijk kenbaar gemaakt. Wij hopen echter dat wethouder Walder in maart een bezoek aan PB Daarle wil brengen om tegelijk het besluit van de gemeente over de aankoop van industriegrond toe te lichten.

Het PB Daarle wenst B&W de komende weken veel wijsheid toe om te komen tot een goed besluit.  


< Kerstwandeling World Servants Daarle