Toename bedrijvigheid platteland

januari 2015

Volgens de Kamer van koophandel (KvK) neemt het aantal bedrijven (voornamelijk starters) op het Twentse platteland toe. In een artikel in de Tubantia van 22 januari noemt de KvK meer bedrijvigheid op het platteland gunstig voor de leefbaarheid waarmee de spiraal van vergrijzing, sluitende voorzieningen en bevolkingskrimp wordt doorbroken. 

De trend sluit aan op de plannen van PB Daarle voor een kleinschalig industrieterrein in de kom van Daarle. PB Daarle en de Daarlese ondernemersvereniging willen graag een mogelijkheid voor kleine bedrijven (ZZP'ers, starters) om zich in Daarle te vestigen. Begin maart beslist de gemeente Hellendoorn of er in een industrieterrein van 0,8 hectare aan de Hellendoornseweg wordt geinvesteerd.

Voor PB Daarle is een industrieterrein van groot belang voor de leefbaarheid in Daarle. Het belang is er niet alleen voor het dorp Daarle, de hele gemeente Hellendoorn kan profiteren van bedrijfigheid in de gemeentedorpen. Dit wordt duidelijk wanneer de KvK cijfers van het aantal bedrijven per 1.000 inwoners van de verschillende Twentse gemeenten tegen het licht wordt gehouden. Met 72 bedrijven per 1.000 inwoners is de gemeente Hellendoorn, op de gemeente Twentrand na, de hekkesluiter van de 17 gemeenten in Twente.

Dit toont volgens PB Daarle eens te meer aan dat de gemeente Hellendoorn ondernemers op het platteland de ruimte moet geven om te ondernemen.


< Bouw je eigen starterswoning in Daarle!